Verre Oosten

 
Verre oosten : China, Korea, Vietnam 1964
Dat na de Tweede Wereldoorlog Japan minder getapt was bij hun overzeese buren valt te begrijpen. Vooral als men zich NIET realiseert dat het juist de Verenigende Staten was die Japan met het Root-Takahira-verdrag van 30 november 1908 de vrije hand in Mantsjoerije  hebben gegeven, waar tijdens de Russisch-Japanse oorlog 1904 - ‘05 de Japanse troepen aanwezig waren. De toenmalige president Theodore Roosevelt stelde zelfs voor aan Japan om zich in Noordoost China permanent te vestigen. Dit om de expansie van Rusland te beteugelen in het Verre Oosten. Ongeacht de politiek van Theodore Roosevelt bekeek de Amerikaanse zakenwereld de Japanse hegemonie in Mantsjoerije met argusogen omdat zij vreesden van de Chinese markt verdrongen te worden.
jappenkamp
De Japanse bezetting van Korea was er al vanaf 1910. Middels het ultimatum + sancties van 1940 tegen Japan ingesteld door president Franklin Delano Roosevelt werd toen pas geëist dat Japan Mantsjoerije en Korea moest prijsgeven. Dit ultimatum was bedoeld om Japan in een oorlog te lokken. De Nederlandse regering in ballingschap (Londen) werd daarin onder druk meegesleurd door geen olie uit Indonesië aan Japan te leveren. Wat daarvan de gevolgen waren hebben velen aan der lijve ondervonden.
speeltuin usa
China/Japan De Senkaku-Eilanden vormen twistappel tussen Japan, China en Taiwan (Formosa). Ieder claimt het eigendom. Volgens het Defensie-bulletin Noventas is het een bron van een conflict waarbij de USA zich aan de kant van haar vazal-staat Japan schaart. En dus is deze kwestie een mogelijkheid voor de USA om vuurcontact met China te maken als dat zo in haar kraam van pas komt. Gewoon een kwestie van opstoken van Japan om op haar strepen te gaan staan en China tot domme agressie verleiden. Net zulke domme agressie als van Hitler, die voor een snelweg, een spoorlijn en een stad van 1893 Km² met 390.000 inwoners een conflict aanzwengelde dat wereldwijd zo’n 50 miljoen mensen het leven heeft gekost.


Heartland theory
Korea Wie denkt dat het "vrije" Westen naar een hereniging streeft van het Koreaanse volk, wat daar zo naar verlangt, slaat de plank volledig mis. Het lezen van "Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft" (voor te Nederlandse vertaling klik [hier] en zie onderaan de pagina.) zal U spoedig op andere gedachten brengen. De verdeling van Korea hoort bij de voltooiing van het plan volgens the Heartland Theory. Immers zolang de politici van Noord- en Zuid Korea elkaar vijandig gezind blijven is er een geweldig excuus om een Amerikaanse legermacht in Zuid Korea op de been te houden. Een hereniging van dit land kan alleen met de goedkeuring en de zegen van China. En China zal daarvoor absoluut de eis stellen dat de USA uit Zuid-Korea kan ophoepelen. Immers Zuid-Korea en Japan dienen als de militaire springplank voor de onderwerping van het Euro-Aziatische continent vanuit het Oosten. Met China als de hoofdprijs. Ook de Chinezen hebben dat boek allang gelezen. De zaak wordt nog gecompliceerder door de ingeprente angst van de Koreanen voor Japan. Net zoals wij Europeanen bang gemaakt moeten worden voor die "oorlogszuchtige Duitsers". Ook de Koreanen zijn kennelijk vergeten dat het vergrijpen aan hun land door Japan in de eerste instantie gebeurde met de goedkeuring van de Britten in ruil voor deelname aan de Eerste Wereldoorlog aan Geallieerde kant, wel te verstaan.


De Vietnam oorlog (1955 tot 1975) – Gulf of Tonkin incident 1964
golf van tonkin

Een succesvol voorbeeld van de vele valse vlagoperaties  stamt uit 1964, het Gulf of Tonkin incident. Dit incident is een valse vlag operatie waarbij strijdkrachten van de VS claimden dat ze werden aangevallen door de strijdkrachten uit Noord Vietnam. Dit werd zo verkocht via de mainstream media aan de burgers waarna de VS op een veel grotere schaal oorlog ging voeren in Vietnam. Achteraf is gebleken dat dit incident een zuiver valse vlag operatie was. Oud minister van defensie van die tijd Robert McNamara geeft duidelijk aan dat het een valse vlag betrof en dat de enorme betrokkenheid van de VS in de Vietnam oorlog in die zin op volkomen valse gronden is geweest. Hij zegt dat dit fout geweest is en dat alle partijen die hier aan bij hebben gedragen hier van zouden moeten leren om toekomstige fouten van zulke proporties te voorkomen. Doch het tegendeel bleek helaas waarheid te worden. De truc scheen zo goed te bevallen dat het herhaalde malen over gedaan werd. De oorlog heeft miljarden aan belastinggeld gekost, koste meer dan 2.5 miljoen burgers in Vietnam het leven en tot op de dag van vandaag worden er nog misvormde baby’s in Vietnam geboren onder meer door het gebruik van het door Monsanto geproduceerde Agent Orange wat door de VS werd gebruikt.

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
x
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
x
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers