“Moslim-geweld”

 
 
Islamitisch geweld in soorten:

Wat betreft het Islamitische geweld moeten we toch enig onderscheid maken in de diverse soorten die zich manifesteren.

 1. moslimgeweld
  Opsommingsteken  Israëlisch / Palestijns  geweld:

In de kiem is aangesticht door de Britten die het liefste hun belofte die zij middels de Balfour-verklaring aan de familie Rothschild wilden intrekken, maar dat niet durfden. De deal was toen dat de Britten voor een  Joodse staat zouden zorgen in Palestina en de Rothschilds zouden er voor zorgen dat de USA aan de kant van de Britten zou gaan meevechten in de Eerste Wereldoorlog. Palestina hoorde toen nog bij het Ottomaanse Rijk. “Van andermans leer riemen snijden” noemen we dat. We kennen hun het geweld in de vorm van vliegtuigkapingen, zelfmoordaanslagen, raketbeschietingen vanuit Gaza, Hezbollah die in het noorden van Israël de Israëlische militairen bezig houdt. Het is een geweldsspiraal waar men zonder de steun van de grootmachten niet uit kan komen. 

 1. Opsommingsteken  Onderling Islamitisch geweld:
  Ook gaan moslims met elkaar op de vuist door de tegenstellingen tussen de Sjiieten (Iran gezind) en Soenniet (Saoedi gezind). Dat is al eeuwen zo. De soennieten en de sjiieten raakten verdeeld toen de profeet Mohammed in 632 overleed. De soennieten meenden dat de meest bekwame man onder de volgelingen van Mohammed hen moest leiden, de sjiieten vonden dat zijn schoonzoon en neef Ali dat moest doen echter als de rechtmatige erfgenamen van de islam. Naast deze verschillen van inzicht kent men ook nog de Islamitische Soefi. Met enig voorbehoud kan men stellen dat deze tak van de Islam in de regel wars is van enige geweldsuiting. Doch bij zowel de Sjiieten als de Soennieten zijn Soefi islamieten geen welkome gasten aan tafel. Het verschil tussen de Sjiieten en Soennieten is het koren op de molen voor de USA die d.m.v. deze religieuze tegenstellingen Iran in het verdomhoekje probeert te plaatsten. Daarbij aangetekend dat in de moderne geschiedenis Iran nooit buiten haar grenzen heeft gevochten, slecht de drijfveer achter één aanslag is en dat was Lockerbie op 21-12-’88. Dit diende als antwoord op het neerhalen van een Iraanse Airbus op 3-7-’88 door de US-Navy waarvoor nooit excuus is gemaakt door de Amerikanen. Het enige wat Bush sr kon zeggen was : “So what, all in the game”. Omdat het Westen het goed uitkwam kreeg Libië de schuld en werden er Libische zondebokken geofferd om de zaak enige jaren later te sussen. Geen van de stromingen in de Islam probeert een wereldheerschappij na te streven middels het veroorzaken van een wereldoorlog.
 2. cia 
  olie middenoosten
  ISIS & Al Qaida Deze 2 stromingen denken iets anders over geweld. Beiden hebben een Soennitische achtergrond, vinden hun oorsprong binnen de invloedssfeer van Saoedi Arabië. En waar de Saoedi’s zijn, kan men ook het Amerikaanse Militaire Apparaat vinden alsmede hun inlichtingendiensten als de CIA en de Mossad. Al Qaida is door de USA opgezet om de Taliban te bestrijden in Afghanistan, en de USA vindt het ook wel grappig als ISIS Sjiieten het leven zuur maakt. Omdat de USA & de Mossad aan de wieg gestaan hebben bij het ontstaan van Al Qaida en ISIS moeten we er vanuit gaan dat beide organisaties doordrenkt is van dubbelspionnen van de CIA en de Mossad. Immers: Juist zij waren bij de oprichting, training en bewapening van deze terreurbendes betrokken. Als we deze Westerse betrokkenheid goed voor ogen houden kunnen we de aanslagen hier in de Westerse wereld meteen in een heel ander licht plaatsen.
Bij veel aanslagen, zoals 9/11 (2001), 11 maart 2004 Madrid, 7-1/2015 Charly Hebo, 13-11-2015 Parijs, 14-7-2016 Nice, 19-12-2016 Kerstmarkt Berlijn zit een luchtje aan waarin de voetafdrukken van geheime diensten te herkennen zijn. De aanslagen dienen meerdere doelen. 1) De massa kan men bang maken waardoor de afluister- en  bewakingsmaatschappij makkelijker aanvaard wordt, 2) een regering kan na zo’n aanslag makkelijker militair ingrijpen in het Middenoosten in het parlement verkopen, 3)
x
de gemoederen van de diverse etnische groepen in het Westen worden tegen elkaar opgehitst waarmee men ons €uropa rijp maakt voor een burgeroorlog. Als we de argumenten van ISIS tegen ons Westen nader bekijken dan zien zij ons terecht als kruisvaarders die van hun regio compleet  verruïneren en leegroven. Inderdaad hebben onze regeringen hier in Europa zich verbonden met het imperium USA die het internationale recht vertrapt en niet erkent. Helaas houden de coalities in de parlementen - die hiervoor verantwoordelijk zijn - middels de stem van het volk steeds weer een meerderheid. Hoezo is in een democratie Jan met de Pet een “onschuldige burger” die steeds weer voor foute regeringen stemt?  Onschuldige Burgers wonen eigenlijk alleen maar in een dictatuur, een totalitaire staat. Een doordenkertje dus....


En hoe het in z’n werk gaat... Industriestaten trekken altijd vreemdelingen aan, net zoals grote steden mensen van het platte land wegtrekken. Een eeuwen lang vast gegeven. Thans gaat die ontwikkeling middels een politiek geforceerde vorm.
x
We kennen de heer George Soros met zijn “Foundations”. Dit heerschap vergadert met de EU-commissie achter gesloten deuren, heeft heel veel schoothondjes waaronder Frans Timmermans (PvdA), Bellingcat (MH17) e.v.a. Juist in de linkerhoek van de politiek vinden we de uitvinders van verdraagzaamheid en tolerantie (Groen Links, PvdA, D66 etc) en juist die clubs met aanverwante organisaties zijn enorm begaan met het lot van de zielige vluchtelingen en willen er zoveel mogelijk van naar Europa halen. Dat van die mensen 99% streng moslim is .... geen probleem. Wat onze George niet van de daken schreeuwt is dat hij een heel innige band onderhoudt met de Rothschild-familie. Deze zelfde Rothschild-familie staat zo hun eigen schimmige politiek voor waar Soros een uitvoerder van is. Typisch en heel toevallig vallen moslimfoben eveneens bij de Rothschilds erg in de smaak. Wilders, Mari le Pen met haar Front National en andere partijen binnen Europa in deze hoek houden eveneens innige banden er op na met zionistische organisaties en uiteraard de familie Rothschild. Kijk… en dit wetende moeten we klaar wakker zijn. George Soros heeft een bekende reputatie in het organiseren van opstanden en revoluties. De "Oranje Revolutie" in Georgië, de "Arabische Lentes", de staatsgreep in de Oekraïne, opstanden tegen Erdogan in Turkije…. Een heel druk mannetje die in al zijn activiteiten verdacht veel bijval krijgt van de massamedia o.a. vooral door het misdadige geweld bij die acties te verzwijgen.. Denkt U er wel aan dat wanneer hier in €uropa tussen autochtonen en moslimbevolking de hel losbarst er geen enkele overheid in staat is het geweld te bezweren. Men is weer aangewezen op buitenlandse militaire hulp en vooral de inlichtingendiensten als Mossad, CIA en NSA, om er maar enkelen te noemen. En aan die service hangt een prijskaartje wat soevereiniteit heet. En dit gevaar is dus volop in voorbereiding, we staan er bij, we kijken er naar en steken geen poot uit. En wie er wat van zegt….. oei, oei…

Maar daarop heb ik een gekke vraag aan U: Stel dat de overheid in die situatie een moslim-vervolging gaat instellen. Zoiets als in 40-45 de joden overkwam. Helpt U dan moslimgezinnen / kinderen met onderduiken of vluchten met gevaar voor eigen leven?   Scherpe vraag hé?

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
x
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

Turkije Koerdistanbaltische-staten.html
xturkije.html
“Moslim-geweld”india-pakistan.html
x
Iraknoordpool.html
  
Syriëverre-oosten.html
EuropaEuropa.html
AziëMiddenoosten.html
NigeriaOns-europa.html
IranStilzitten-en-nietsdoen.html
  
NoordpoolGeo-politieke-strategie.html
OekraïneOekraine-mh17.html
Agenda BilderbergconferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar WO3Handelsoorlog.html

Youtubecomplotdenkers.html
Linksfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Lectuurhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
ContactLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers