Baltische staten

 
De Baltische staten
Nord Stream
In dit gebied ligt een Russische enclave van 230 Km² Kaliningrad Oblast. Het is het voormalige Duitse Koningsberg wat ooit bij Oostpruisen hoorde. Ze vormt thans de enige ijsvrije haven voor de Russische marine in het westen van Europa. Dus strategisch van bijzonder belang. Gezien de vrij agressieve NATO-uitbreidingen - die in strijd zijn met alle gemaakte beloftes bij de hereniging BRD/DDR - is het vrij logisch dat de Russen een goed verdedigingsplan hebben voor dit stukje grondgebied. De massa-media maakt ons wijs dat: “De Baltische staten zich bedreigd voelen door Rusland en daarom moesten onze F16 gevechtsvliegtuigen daar een tijdje naar toe.” Ja, die moesten daar naartoe om de Letlanders en andere Balten gerust te stellen. Een beetje doorzichtig allemaal.. of niet soms? De Baltische staten vormen een essentieel deel van het intermarium. (Voor info over het Intermarium klik [hier] ) De Baltische staten zijn niet voor niets verschillende landen gescheiden door landsgrenzen. De oorsprong van de Russische geschiedenis is voor een groot gedeelte in deze landen ontstaan. De relatie met de Russische federatie valt thans te omschrijven als een haat-liefde verhouding. En als we er van uitgaan dat liefde alles overwint dan kan de toekomst aldaar nog weleens rare verrassingen opleveren. Nog niet zo heel lang geleden hoorde een stuk van de Oekraïne nog bij Litouwen. De laatste paar honderd jaar zijn de grenzen in dit gebied vaak verlegd. Soms door oorlogen, soms door huwelijken. Het is heel ongewis wat ons hier in politiek opzicht nog te wachten staat.
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

x
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
OekraïneBilderbergconferentie.html
Agenda BilderbergconferentieOorlogsmotieven.html
Oorlogsmotieven USAHandelsoorlog.html

handelsoorlogcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers