Scenario Derde  Wereldoorlog.
 
 
Derde wereldoorlog
Amerika en bondgenoten

Komt er wel of geen Derde Wereldoorlog ?


 1. 1.Weer een economisch motief

 2. 2.Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

 3. 3.Opkomende macht China

 4. 4.De Chinese Yuan (CNY)

 5. 5.Omsingeling China

 6. 6.Het Chinese antwoord

 7. 7. China heeft nog een troef

 8. 8. Tactiek


Nuttige vraag op een site als deze, maar het blijft koffiedik kijken. Zeker als we het moeten hebben over de vraag van “Wanneer ?”


1. Weer een economisch motief

Zoals we op de pagina NWO kunnen zien blijft de wereldvrede bewaard tot het moment dat één van de economische grootmachten een eigen koers gaat varen.

Immers; ook de Eerste- en de Tweede wereldoorlog waren conflicten die om economische redenen werden gevoerd. Ze hadden niets te maken met medelijden voor welke bevolkingsgroep dan ook. De term “bevrijden van de Duitsers en de Jappen” kwam pas in ons spraakgebruik voor toen bleek hoe misdadig deze regimes waren.


2. Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

Onze beleggingen voor “Opkomende markten” , “Opkomend Azië” enz. zijn gelden die in de regel geïnvesteerd worden in bedrijven die door het Westen aldaar opgezet worden. Westerse beleggingsmaatschappijen, Multinationals blijven eigenaar en de bewoners aldaar mogen daar werken onder slechte omstandigheden. De winsten komen via ingewikkelde kanalen weer in het Westen terug. Zo ging het ook met de toeristen-industrie in de landen langs de Middellandse Zee en vrijwel alle ontwikkelingslanden.


3. Opkomende macht China

Maar die constructie is in China geen eeuwig leven beschoren. China is inventief genoeg om een eigen industrie op te zetten met eigen kapitaal. Gegarandeerd dat de Westerse bedrijven straks het veld kunnen gaan ruimen in China, of op andere voorwaarden mogen blijven. Juist dat is het moment dat “de vette winsten” niet meer naar het Westen vloeien, maar in China blijven. Het is een land dat in staat is om een economische grootmacht te worden EN op den duur niet zoveel belang meer hecht aan een open wereldmarkt EN een tweede wereldvaluta kan vormen die de US $ voorbij streeft in betrouwbaarheid EN in staat is met betere producten op de markt te komen waarbij alle octrooien en patenten van het Westen worden omzeild EN in staat is met betrouwbare eigen beleggingsproducten op de markt te komen. Ook de westerse farmaceutische industrie mag het ergste vrezen.


4. De Chinese Yuan (CNY)

Thans China koopt al het “oude” goud op. Deels als grondstof voor hun industrie, maar merendeel voor de onderbouwing van hun eigen munt de Yuan (CNY). Ook heeft China veel goud gekocht van de FED. (mogelijk weten we nu waar het geroofde Duitse goud gebleven is)

China stevent rechtstreeks af op de positie van een economische wereldmacht en zal zich op enig moment beslist niet langer door de USA de les laten lezen, in tegendeel zelfs.

Er komt een moment dat de Chinese Yuan (CNY) eveneens een wereldmunt zal gaan worden. De oliesjeiks zich dan liever met die munt laten betalen. De koppeling met de Dollar zal worden verbroken.

Dat is het kritieke moment, zeker als we ons realiseren dat ook W.O. 1 en W.O. 2 economische conflicten waren. En wat betreft die oliesjeiks... Hoe is het met Saddam Hoessein  en Gaddafi gegaan ? Die pakte toch ook geen US $ meer aan voor zijn olie.........


5. Omsingeling China6. Het Chinese antwoord

Natuurlijk heeft China dit gevaar reeds ingezien en heeft ze er inmiddels voor gezorgd dat het land niet in een gevaarlijk isolement kan terecht komen zoals dat gebeurde met Duitsland voor W.O. 1

In 1996 werd de Shanghai Samenwerking Organisatie (SCO of SCO) opgezet. Thans bestaande uit:


Lidstaten

Kandidaat leden


China

India


Oezbekistan

Pakistan (wisselt met gemak van bondgenoot)


Kazachstan

Iran (heeft groot belang bij lidmaatschap)


Kirgizië

Mongolië


Rusland


Tadzjikistan

 


Veel van die “Verweggistan- landen” maar overtuig U zelf van de strategische liggingen daarvan. Te samen vertegenwoordigt de SCO ruim de helft van de wereldbevolking !!


De uitbreidingen zullen voorlopig het gevaar van een WO3 beperken. Zeker als Iran onder de atoom-parapluu van China en Rusland mag schuilen of zelf een atoomwapen verwerft.


 1. 7.China heeft nog een troef

Midden juli 2014 werden de handtekeningen gezet voor BRICS. Deze organisatie is een regelrechte concurrent van het IMF en de Wereldbank.

Ze is opgericht om de alles overheersende rol van de USA in te dammen.

Dit kan uitgelegd worden als een regelrechte uitdaging van de USA met haar NWO-doctrine en vrijwel alle andere oorlogsmotieven.

Volgens de berekeningen van de deskundigen van Investeringsbank Goldman Sachs zouden deze landen gezamenlijk rond 2050 de economie van “Het Westen” voorbij kunnen streven. De instelling Goldman Sachs zelve vind ik schimmig, zeker in het licht van de crisis rond Griekenland waar juist zij verantwoordelijk voor zijn. Maar dat neemt niet weg dat hun rekenmeesters mogelijk een juiste prognose hebben neergelegd. Waarschijnlijk bedoeld als waarschuwing naar hun US-collega-concurrenten en het IMF en de Wereldbank.


Lidstaten

“Next Eleven” Kandidaat leden


Brazilië

Bangladesh

Nigeria


Rusland

Egypte

Pakistan

India

Filepijnen

Turkije

China

Indonesië

Vietnam

Zuid Afrika

Iran

Zuid Korea

MexicoOpvallend is dat Zuid Afrika - met haar goud-, platina-, en diamantmijnen de kant van BRICS gekozen heeft. Haar strategische ligging + haar grondstoffenvoorraden zijn van groot belang.

Er komt een tijd dat de USA of Anglo-Amerika de concurrentie van BRICS + SCO niet langer meer aankan. Al in 1854 viel de USA om juist die reden Japan aan. Ja, toen al...... (Manifest Destiny)


In dat kader past het Soennitisch - Sjiitische conflict in de Arabische wereld de USA heel goed, en hoeven ze alleen de dominostenen de juiste kant op te laten vallen. Zodanig dat China niet meer afzijdig kan blijven. Dat Israël daarmee de zwaarste risico’s loopt en mogelijk opgeofferd wordt is ingecalculeerd.  Als Uncle Sam had tijdens WO 2 eveneens  weinig medelijden met onze Joodse medeburgers.


De Europese NATO-partners mogen op dat moment soldaten leveren die als kanonnenvlees worden opgeofferd “voor het goede doel”.

Dat doel is van China  het zelfde filiaalbedrijf van de USA te maken als Duitsland thans is.


Resumerend: Als we de oorlogsmotieven van de USA projecteren op China; In hoeverre zal China een oorlogsdoel vormen voor de USA ?


Economisch systeem

China is nog steeds communistisch en het ziet er niet naar uit dat de Communistische Partij aldaar de macht uit handen zal geven. Naast het Communisme laat men een vrij handel-systeem toe. De 2 systemen kunnen naar elkaar toegroeien en een nieuw concept vormen die China meer kracht geeft. USA gaat voor het zgn Neo-liberale Kapitalisme, en Bush gaf aan dat dit isme met oorlogsgeweld verkocht mag worden.


De Nieuwe Wereld Orde

Omdat de SCO op dit moment nog in een ontwikkelingsfase zit heeft men hulp in alle vormen van het Westen nodig. Maar toch zal er een moment komen dat de SCO in dit opzicht haar eigen broek kan ophouden. Die ontwikkeling gaat daar heel hard. Kritiek gaat het moment worden als de SCO haar grenzen wat minder open zet voor onze producten. Dat is een oorlogsargument, zo blijkt uit de geschiedenis. Daarnaast zal de rol van China in de VN wat dominanter gaan worden. En wat voor de USA nog erger is, is dat de Chinese Yuan een concurrent van de $ zal worden.


Manifest Destiny

Na het veroveren van het Wilde Westen en delen van Mexico werd deze drift omgezet in het veroveren van de wereldmarkt en de jacht op invloedsgebieden. In de toekomst zullen voedsel, zaai- en pootgoed voor onze gewassen, drinkwater naast grondstoffen schaarser worden. Invloedsgebieden worden daarbij belangrijker. Er zijn nu al veel signalen die er op wijzen dat China in dit opzicht niet slaapt en ook “op jacht is”.Monroe Doctrine

Kort door de bocht houdt de doctrine in dat men het niet moet wagen om waar dan ook op het Amerikaanse continent landen moet inpalmen om daar invloed te gaan uitoefenen. De investeringen van China in Zuid Amerika schijnen er niet om te liegen. Van de Chinese investeringen hebben de bewoners aldaar meer profijt omdat de winsten ervan in het land zelf blijven. Daarmee win je aan invloed. Voor de USA een gedegen oorlogsgrond.
De Bushdoctrine

Kort na de aanslagen op 9/11 (Twin Towers) hield de toenmalige president Bush een speech waarin de nieuwe toon gezet werd, t.w.:

 1. 1.Vrijbaan voor het “neo-Liberaal kapitalisme” (dwz roofbouw-economie)

 2. 2.Bij enige verdenking van het bezit van massavernietigingswapens kan men op een militair bezoek van USA e/o NATO rekenen.

 3. 3. USA /NATO duld geen concurrentie wat betreft de slagkracht van enig leger of bondgenootschap.

 4. 4.De NATO bondgenoten van de USA moeten zoveel mogelijk het vuile werk doen voordat de US zelve gaat meevechten.


8. Tactiek


 1. 1.Men neme een hakblok wat eigendom is van de Coalitie van de USA. Geef je daar een klap op met het hakmes dan heeft men een legitieme reden om terug te slaan... oorlog dus.

 2. 2.Op dat hakblok wordt een “offerstaat” gelegd, het lokaas wat het proces op gang moet brengen. In dit geval is dat Israël. Een staat die de pers toch al tegen zich heeft. Net zoals Servië voor WO I en de 2de Republiek Polen voor WO 2.

 3. 3.In dit voorbeeld is het Iran die de eerste klap mag uitdelen... en dus de agressor is.

 4. 4.De Coalitie van de USA wordt wakker en gaan dit conflict aangrijpen om het Soennitisch - Sjiitisch verschil van inzicht eens uit te vechten.

 5. 5.China en Rusland laten tegen zo’n coalitie Iran niet in de kou staan en mengen zich in de strijd.

 6. 6.Wanneer de USA coalitie uitgeput is stapt Amerika zelve in de oorlog nadat zij haar coalitie-genoten voorwaarden heeft gesteld waar ze wel “JA” op moeten zeggen. De wereldoorlog is dan een feit en de USA kan zich later wederom “Bevrijder” noemen.... Als die oorlog gewonnen wordt. Maar daar ziet het niet naar uit. Verliezen of een oneindige slijtageslag met miljarden doden ligt meer voor de hand.


De zelfde methode werd voor WO 1 en WO 2 ook toegepast.

Voorbeeld 1: klik [ hier ]

Voorbeeld 2: klik [ hier ] en zeer zeker [ hier ]


Het doel is om van China een filiaalbedrijf te maken naar Duits model (zie Gevangen Europa) . Als voorbereiding wordt China nu al in de media afgeschilderd als een schurkenstaat waar mensenrechten vertrapt worden en als een gevaar voor de wereldvrede met agressieve bedoelingen.

 
Derde Wereldoorlog3de_Wereldoorlog.html
WO1 en WO2WO1_en_WO2.html
Gevangen EuropaGevangen_Europa.html
AfghanistanAfghanistan.html
Nine Eleven (9/11)Nine_eleven_%289_11%29.html
Scenario
 
Koers EuropaYoutube.html
 
YoutubeLinks.html
 
LinksLektuur.html
 
LectuurOproep.html
 
OproepContact.html

      ☟  OORLOGSMOTIEVEN ☟     ☟

ContactNWO.html
 
NWOManifest_Desiny.html
 
Manifest DestinyMonroe_Doctrine.html
Monroe DoctrineEconomische_Systemen.html
 
Economische systemen3de_Wereldoorlog.html
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers