Mogelijk scenario waarin WO3 kan ontstaan.

 

Komt er wel of geen Derde Wereldoorlog ?


  1. 1.Weer een economisch motief

  2. 2.Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

  3. 3.Opkomende macht China

  4. 4.De Chinese Yuan (CNY)

  5. 5.Omsingeling China

  6. 6.Het Chinese antwoord


Nuttige vraag op een site als deze, maar het blijft koffiedik kijken. Zeker als we het moeten hebben over de vraag van “Wanneer ?”


1. Weer een economisch motief

Zoals we op de pagina NWO kunnen zien blijft de wereldvrede bewaard tot het moment dat één van de economische grootmachten die we reeds hebben of nog gaat ontstaan een eigen koers gaat varen.

Immers; ook de Eerste- en de Tweede wereldoorlog waren conflicten die om economische redenen werden gevoerd. Ze hadden niets te maken met medelijden voor welke bevolkingsgroep dan ook. De term “bevrijden van de Duitsers en de Jappen” kwam pas in ons spraakgebruik voor toen bleek hoe misdadig deze regimes waren.


2. Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

Onze beleggingen voor “Opkomende markten” , “Opkomend Azië” enz. zijn gelden die in de regel geïnvesteerd worden in bedrijven die door het Westen aldaar opgezet worden. Westerse beleggingsmaatschappijen, Multinationals blijven eigenaar en de bewoners aldaar mogen daar werken onder slechte omstandigheden. De winsten komen via ingewikkelde kanalen weer in het Westen terug. Zo ging het ook met de toeristen-industrie in de landen langs de Middellandse Zee en vrijwel alle ontwikkelingslanden.


3. Opkomende macht China

Maar die constructie is in China geen eeuwig leven beschoren. China is inventief genoeg om een eigen industrie op te zetten met eigen kapitaal. Gegarandeerd dat de Westerse bedrijven straks het veld kunnen gaan ruimen in China, of op andere voorwaarden mogen blijven. Juist dat is het moment dat “de vette winsten” niet meer naar het Westen vloeien, maar in China blijven. Het is een land dat in staat is om een economische grootmacht te worden EN op den duur niet zoveel belang meer hecht aan een open wereldmarkt EN een tweede wereldvaluta kan vormen die de US $ voorbij streeft in betrouwbaarheid EN in staat is met betere producten op de markt te komen waarbij alle octrooien en patenten van het Westen worden omzeild EN in staat is met eigen financiële beleggingsproducten op de markt te komen. De westerse farmaceutische industrie mag het ergste vrezen.


4. De Chinese Yuan (CNY)

Thans China koopt al het “oude” goud op. Deels als grondstof voor hun industrie, maar merendeel voor de onderbouwing van hun eigen munt de Yuan (CNY).

China stevent rechtstreeks af op de positie van een economische wereldmacht en zal zich op enig moment beslist niet langer door de USA de les laten lezen, in tegendeel zelfs.

Er komt een moment dat de Chinese Yuan (CNY) eveneens een wereldmunt zal gaan worden. De oliesjeiks zich dan liever met die munt laten betalen. De koppeling met de Dollar zal worden verbroken.

Kijk.... dat is het kritieke moment, zeker als we ons realiseren dat ook W.O. 1 en W.O. 2 economische conflicten waren. En wat betreft die oliesjeiks... Hoe is het met Saddam Hoessein gegaan ? Die pakte toch ook geen US $ meer aan voor zijn olie.........


5. Omsingeling China6. Het Chinese antwoord

derde wereldoorlog

Natuurlijk heeft China dit gevaar reeds ingezien en heeft ze er inmiddels voor gezorgd dat het land niet in een gevaarlijk isolement kan terecht komen zoals dat gebeurde met Duitsland voor W.O. 1

In 1996 werd de Shanghai Samenwerking Organisatie (SSO) opgezet. Thans bestaande uit:
Lidstaten

Kandidaat leden


China

India


Oezbekistan

Pakistan (wisselt met gemak van bondgenoot)


Kazachstan

Iran (heeft groot belang bij lidmaatschap)


Kirgizië

Mongolië


Rusland


Tadzjikistan

 


Veel van die “Verweggistan- landen” maar overtuig U zelf van de strategische liggingen daarvan. Te samen vertegenwoordigt de SSO ruim de helft van de wereldbevolking !!


De uitbreidingen zullen voorlopig het gevaar van een WO3 beperken. Zeker als Iran onder de atoom-parapluu van China en Rusland mag schuilen of zelf een atoomwapen verwerft. Als Rusland uitstapt zal een wereldconflict angstig dichter bij komen.


Maar er komt een tijd dat de USA of Anglo-Amerika haar dominante rol nog verder wil uitbreiden en Azië wil overheersen. Al in 1854 viel de USA om juist die reden Japan aan. Ja, toen al...... (Manifest Destiny)

De aanloop naar W.O.3  zal een herhaling inhouden van de aanloop naar WO 1 & 2 en de interventie in Afghanistan. En dat zou dan als volgt kunnen werken:

Men verleidt één van de SSO-landen tot het maken van een domme fout door b.v. aan Israel een klap uit te delen.

De Israëliërs  laat het er niet bij zitten en slaan terug, en wel zodanig dat de overige SSO-landen wakker worden. Mogelijk kan Israel de US-coalitie van Soennitische staten mee krijgen in het conflict.

En wanneer er 1 van de SSO landen zich er mee gaat bemoeien heeft de USA een excuus om China aan te pakken, en zelf als “bevrijders” in de media terecht te komen.

Voor Anglo-Amerika is dit een beproefd concept. Zo ging het toch ook met WO2.

Voorbeeld 1: klik [ hier ]

Voorbeeld 2: klik [ hier ] en zeer zeker [ hier ]


In dat kader past  een conflict in de Arabische wereld de USA heel goed, en hoeven ze alleen de dominostenen de juiste kant op te laten vallen. Zodanig dat China niet meer afzijdig kan blijven. Dat Israël daarmee de zwaarste risico’s loopt en mogelijk opgeofferd wordt is in dat spel niet relevant.  Als Uncle Sam zijn macht maar krijgt, daar gaat het om.


De Europese NATO-partners mogen op dat moment soldaten leveren die als kanonnenvlees worden opgeofferd “voor het goede doel”


De signalen moeten voor ons op ROOD springen als het oude bondgenootschap van de Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie (SEATO) weer van stal gehaald wordt mogelijk in een andere jas en met andere argumenten. Zo’n stap moet gezien worden als een grote daad van agressie tegen China. Maar let op.... de media zal tegen die tijd daar heel mild over zijn. China wordt nu al in de media afgeschilderd als een schurkenstaat waar mensenrechten vertrapt worden en als een gevaar voor de wereldvrede met agressieve bedoelingen. Het land zal geprovoceerd worden tot stommiteiten.

Zo ging het ook met  W.O. 1 + W.O. 2 + Afghanistan, een geschiedenis herhaalt zich totdat wij pas een keer wijzer worden.

 
wo3
nato