wo3

11 September (9/11)

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
x
xnato.html
Afghanistan.html

baltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
Daniele Ganser
waarheid 911
twin towers
nine eleven
Rijksdagbrand
Nine Eleven en zo..

(9/11) - De aanval op de Twin Towers:  Een inside job als aanloop naar de 3de wereldoorlog. De CIA en NSA waren de winnaars, en de NATO kreeg weer "bestaansrechten", en voor de veiligheid worden we afgeluisterd.


  1. 1.Inside job

  2. 2.Terreur uitdagen

  3. 3.CIA en NSA als winnaars

  4. 4.Uitleveren aan USA

  5. 5.Voor wie zijn de concentratiekampen ?

  6. 6.USA een verkeerde vriend

  7. 7.Doelen van 9/11


Zij die zich een beetje hebben verdiept in het verhaal rond de aanval op de Twin Towers hebben genoeg argumenten om er van uit te kunnen gaan dat er meer aan de hand is dan wat ons in de Main Stream Media verteld wordt.

Voor hen die meer willen weten: (en ik wens U veel kijkplezier)
xhttps://www.youtube.com/watch?v=6klAK5ewkhw
xhttps://www.youtube.com/watch?v=MVkBR26TfnM
xhttps://www.youtube.com/watch?v=YH1q_aUaW4w
xhttps://www.youtube.com/watch?v=iOvWwmiMC48
xhttps://www.youtube.com/watch?v=Z9EsGKpM0FM

Zoek de verschillen1. Inside job

Het was overduidelijk een "inside job" . Een soort Rijksdagbrand dus.

Voor hen die nog moeten gaan zoeken… raad pleeg de Youtube-bijdrage als hierboven aangegeven of Google op 9/11 en U komt bijna geen andere berichten tegen. Alles wijst in die richting.

Als 1500 architecten en bouwkundigen in de USA, die gespecialiseerd zijn in Hoog Bouw, en-bloc verklaren dat het kaarsrecht instorten van deze 2 kolossale gebouwen onmogelijk door een paar inslagen van enkele vliegtuigen veroorzaakt kan worden, dan kunnen we niets anders dan dit gegeven als een feit aannemen.


Maar hoe dan ook,…… inside job of niet,……  de wereld is er wel door veranderd. De paranoïde krachten in de USA kregen meteen vrijspel, vooral in €uropa.

Het waren de Europese NATO-landen die werden meegesleurd in deze maalstroom.


We moeten niet vergeten dat Anglo-Amerika een terreur-bevorderend beleid heeft gevoerd in de afgelopen 100 jaar. En juist de terreurdreiging die daaruit voortvloeit heeft op zijn beurt weer behoefte aan meer beveiliging gekweekt. En zo kregen de veiligheids- en inlichtingendiensten meer vrijspel dan ooit te voren. Wie doorbreekt deze vicieuze cirkel ?


2. Terreur bevorderen ? Hoezo ?

Welnu; Vanaf dat men wist dat er in het voormalige Ottomaanse rijk olie in de grond zat hebben
politiek engeland
eerst de Britten tot 1918 en later samen met de Amerikanen er alles aan gedaan om de volkeren in het Middenoosten tegen elkaar op te zetten met hun "verdeel - en - heers -politiek".
oorzaak islamitische terreur
Als het aan de Duitse keizer Wilhelm II had gelegen was het Ottomaanse rijk niet uit elkaar gevallen. Duitsland had het grootste belang bij het bijeen houden van het Ottomaanse Rijk. Dit vanwege de Bagdad-spoorlijn  en de toezeggingen van de toenmalige Sultan. Maar juist door toedoen van de geallieerden - met name de Britten - is tijdens de oorlog 1914 - 1918 het land verscheurd. Anglo-Amerika veroorzaakt tot op de dag van vandaag  onvoorstelbaar veel verdeeldheid in deze regio  en men moet daarom niet vreemd opkijken als er af en toe een stevige speldenprik teruggegeven wordt. Maar juist die speldenprik wordt dan als een terreurdaad ervaren. Die stoute moslims toch !


3. CIA en NSA als winnaars

aivd
Het is deze terreurdreiging die vervolgens als een excuus gebruikt wordt om geheime diensten als CIA - NSA - Mossad - MI 5 -  MI 6 - AIVD en al die
onze privecy
andere meer bevoegdheden te geven. Want dat is toch immers zo goed voor onze veiligheid. In deze vicieuze cirkel zal de bevolking steeds meer in de greep van de Overheid terecht komen en haar privacy verliezen. Er zal hieruit een situatie gaan ontstaan waarbij de voormalige  Stasi-beambten van de toenmalige DDR  jaloers op kunnen zijn. 2 jaar lang wordt uw surf-gedrag opgeslagen, evenals al uw e-mailberichten, de mobiele (GSM) telefoongesprekken, sms-berichten. Je provider is het bij wet verplicht.
gevaren smartphone
Onze systemen zijn zo lek als een vergiet voor de NSA. Dit alles op last van Europese wetgeving, in opdracht van Anglo-Amerika. Facebook, Twitter, etc etc kennen geen geheimen meer voor de genoemde “veiligheids”-diensten. Op zich, thans op de dag van vandaag, hebben we
facebook
daarvan niets te vrezen. Maar deze schat aan informatie wordt zo ontzettend veel geld waard dat het niet anders kan dat deze - op den duur - in verkeerde handen moet vallen. Software voor gezichtsherkenning kan in dit opzicht schokkende resultaten opleveren. Zeker omdat veel mobile telefoons tevens een fototoestel zijn. Over-ijverige ambtenaren van het Nederlandse bevolkingsregister hebben in 1940 alle informatie aan de Nazi's overgedragen waardoor alle Nederlandse Joodse medeburgers - als het ware - uitgeleverd werden aan hun moordenaars. Dat gaat ook met uw data gebeuren. De ramp zal veel groter worden.


4. Uitleveren aan de USA

Levert de Nederlandse Overheid haar onderdanen uit aan de USA ?
uitleveren aan usa

Antwoord: JA !! klik [ hier ] Men is daartoe verplicht in die gevallen waar er sprake is van (vermeende) drugscriminaliteit, of terreur(voorbereiding). "Oh….. dan pas …..  dat telt dus niet voor mij" zult U denken. Maar weet U wat uw Facebook-vrienden // vrienden van vrienden uitspoken ? Ze hoeven uw naam maar te noemen tegen de officier van Justitie in de USA, als ze in voorarrest zitten en hun medewerking wordt gevraagd in ruil tegen strafvermindering, en U heeft een probleem…. een heel groot probleem……


5. Voor wie staat die concentratiekampen klaar ?

fema camps
De Britten hebben de concentratiekampen uitgevonden tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De Nazi's hebben dat idee overgenomen. En thans is de USA druk doende om eveneens concentratiekampen (FEMA-camps) te bouwen. In totaal denkt men aan een aantal van 800 stuks.

De voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft heeft destijds een plan opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces hierin op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.

Men verwacht dus een conflict wat op een (wereld)oorlog lijkt.

Als we in dat licht tevens het nieuwe uitleveringsbeleid zien, mogen we aannemen dat deze kampen mogelijk ook voor Europees ingezetenen bestemd zijn.


6. USA is verkeerde vriend

NATO
We zien dat onze grote NATO-bondgenoot - de USA - sterke paranoïde reacties aan het vertonen is als antwoord op problemen die ze zelf, met voor opgezet plan, veroorzaken. Als men een grote machtige vriend heeft die ruzies zoekt waar men niet om verlegen zit, dan moet men de positie t.o.v. die “grote Vriend” gaan heroverwegen. Continent Europa kan beter breken met de huidige NATO-politiek en in plaats daarvan haar olie en graan van de oosterburen betrekken. We kopen er niets voor om samen met de USA in het Arabische wespennest te blijven roeren en straks een jonge generatie als kanonnenvlees te moeten offeren.


  1. 7.Doelen 9/11

Deze zijn 2-ledig, nl.:

  1. a)Interne doelen, wat betreft USA en NATO.

  2. b)Externe doelen, Motief om Afghanistan te kunnen aanvallen zonder zelf als agressor in de media afgeschilderd te worden.


a) De USA & NATO

Na het instorten van de Sovjetunie viel het Warschaupact als gezamenlijke vijand weg en had de NATO in feite geen bestaansrechten meer. Nu is de zgn “Internationale Terreurdreiging” onze “vijand”.

Door de stunt van 9/11 kan de US-regering de vrijheden van burgers en burgerverkeer meer inperken en onder het excuus van veiligheid en terreurdreiging haar paranoïde beleid ten uitvoer brengen.


En dit is het resultaat. Hopelijk is uw kennis van de Duitse taal toereikend genoeg om dit te kunnen volgen. Wat voor 82.000.000 Duitsers geldt, is ook voor 17.000.000 Nederlanders van toepassing ! Klik op het tv-beeld

b) Afghanistan
xAfghanistan.html


 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers