Derde Wereldoorlog

Lektuur

 
 

Grensverleggend lezen....

Graag verwijs ik U naar enige lectuur die als eye-openers kunnen dienen.

Om te beginnen:

De Spiegelzaal

Voor mij ligt het begin voor het opzetten van deze site bij een bezoek aan Huis Doorn te Doorn. De plek waar de voormalige Keizer Wilhelm II zijn asielperiode doorgebracht heeft. In de museumwinkel lag dit boek De Spiegelzaal, Het Verdrag van Versailles ISBN/ EAN: 9789043901871. Het geeft de sfeer weer tijdens de “onderhandelingen” over het Verdrag van Versailles. Wat droogjes geschreven, maar wel verhelderend. De bizarre relatie tussen de politiek en de media, electorale belangen, vriendjespolitiek... het komt allemaal aan bod. De honger naar meer informatie was bij mij opgang gebracht.


De andere waarheid
Die honger werd alleen maar erger door het boek De Andere Waarheid geschreven door J.H.J Andriessen ISBN: 9789059114999. Absoluut niet verwijzend naar gemene complotten, maar als je het boek doorwerkt ga je daar wel vanzelf in geloven. Dan krijg je het “innerlijke weten” in je wat tegen je zegt: “Er werd in die dagen een vuil spelletje gespeeld, en dat spel was ook NA de Eerste Wereldoorlog zeker niet afgelopen”. Immers; Het kan nooit zo zijn dat de toenmalige smeerlappen in de politiek na de W.O. I in eens brave burgers werden. Je raak ervan overtuigd dat datgene wat in de reguliere geschiedenisboeken staat zeer twijfelachtig is. De auteur Andriessen is in zijn boek heel nauwkeurig te werk gegaan. Geen napraterij of papegaai-werk... nee... Zelf de documenten achterhalen en op zoek gegaan.Vanwege de honger naar informatie over het politieke spel na W.O. I ging ik verder zoeken en kwam ik dit boek tegen: 1939 - Der Krieg, der viele Väter hatte: Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg van Gerd Schultze Rhonhof, ISBN 978-3-7892-8229-4. Wat betreft over aanloop naar de Eerste Wereldoorlog lijkt het wel alsof de heren Andriessen en Gerd Schultze Rhonhof
der krieg der viel vater hatte
bij elkaar aan tafel gezeten hebben. Toch beroepen beide auteurs zich op een onafhankelijke zelfstandige speurtocht. Op internet heb ik een uittreksel in het Nederlands neer gezet met een leuke Quiz er in. Hoeveel van de 10 vragen kunt U direct goed beantwoorden ?  Zie www.aanloop-wo2.nl/Aanloop_WO2.html. Maar dat is meer bedoeld om je aan te sporen het boek te kopen en te lezen. Wie Google raadpleegt op de auteur zal zien dat de beste man nogal wat stempels opgedrukt krijgt door “politiek-correcten” die pretenderen de geschiedenis beter te kennen en zeer waarschijnlijk zijn boek niet eens gelezen hebben. Persoonlijk sta ik in voor de integriteit van de auteur ! De “besmette” bronnen die hij heeft geraadpleegd voor zijn boek mogen dan wel wat vreemd overkomen. Maar na een oorlog moet je zowel bij de winnaars als de verliezers te rade gaan voor een objectiever beeld. Dat kan heel verhelderend werken. Wie het boek goed leest zal zien dat hij juist stevig uitpakt tegen die “verdachte” bronnen. Voor wie Duits heeft gehad op de MULO of MAVO is het boek heel goed te lezen. Het verhaal van de auteur gaat van 1870 tot en met 1 september 1939 en hij maakt nog 1 uitstapje naar de aanval van Hitler Duitsland op Rusland. Maar ook hier geen verwijzingen naar enge types als Illuminatie en zo.. En zonder zo’n verwijzing kom je middels dit boek er ook achter dat we door de reguliere massa-media aardig bij de benen worden genomen. Wie nog meer wil weten gaat nog een stapje verder en komt uit bij:
die hintertur zum kriege


Die Hinertür zum Kriege van Charles Callan Tansill, uitgeverij Pour le Merite ISBN-10: 3932381114. Hier geldt dat het handig is om eerst bij www.amazon.de te shoppen en dan rechtstreeks bij de aanbieder het 2-de hands exemplaar te bestellen. In dit boek komt het spel van “onze bevrijder” Franklin Delano Roosevelt uitgebreid aan de orde. Waarom die aanhalingstekens.... dat lees je wel in De Boogeyman... (zie verder op)

In De Achterdeur naar de oorlog wordt de diplomatie t.a.v. Japan uitgebreid onder de loep genomen. Zelden een boek in handen gehad met zo’n uitgebreide bronverwijzing. Soms is een Duits woordenboek wel makkelijk bij dit boek


Nürnberg
nürnberg die letzte schlacht
die letzte Schlacht van David Irving. Uitgeverij Grabert. 2de hands nog goed verkrijgbaar. Ook hier geldt: Raadpleeg www.amazon.de  en rechtstreeks bij de aanbieder kopen. Ja, nu we toch met “besmette bronnen” bezig zijn kan ik dit ook wel aanprijzen. Ook deze auteur heeft al heel wat etiketten opgeplakt gekregen. Soms terecht, soms minder terecht. Maar toch.... om zijn geloofwaardigheid overeind te houden voor een groter publiek houdt hij zich angstvallig vast aan tastbare bronnen waarvan hij beweert copy in huis te hebben wat voor iedereen ter inzage is. Wie ben ik om dat te bestrijden? David Irving geeft een uitgebreid beeld over de aanloop naar het proces in Neurenberg en het verloop daarvan waar in 1946 een stel oorlogsmisdadigers terecht stonden. Een aantal daarvan wisten op raadselachtige wijze aan de (volgens de auteur en ondergetekende) verdiende galg te ontkomen. De strijd om de eer, de strijd om de waarheid boven tafel te krijgen en de zoektocht naar belastend materiaal, en hoe dat laatste soms verkregen is. Het is samengesteld uit dagboekfragmenten van de betrokken rechters, bewakend personeel van de gevangenis, aanklagers alsmede advocaten. Heel spannend om te lezen. Ook met MAVO Duits.


Wat op Nürnberg die letzte Schlacht naadloos aansluit is dit boek
Adolf hitler de vlucht naar argentinie
. Adolf Hitler, de vlucht naar Argentinië Geschreven door Simon Dunstan en Gerrard Williams ISBN 978-90-8998-218-6. Heel veel raadsels die David Irvin in zijn boek bij je achterlaat worden in dit boek ontrafeld en beantwoord. Naast het vluchtverhaal van Adolf worden heel veel bijzaken uitgebreid belicht. En juist die informatie maakt het voor mij duidelijk dat David Irvin in het hierboven besproken boek de spijkers heel goed op zijn kop slaat. Ook wat spelletjes van Prins Bernhard komen boven water. Ik heb het e.e.a. uit dit boek op internet nagetrokken. Helaas klop het allemaal wel. De vraag is of je nu wel of niet moet geloven in de stelling dat de grootste schurk aller tijden ontsnapt is..... Nou, die vraag krijg je min of meer zeer indirect beantwoord in het volgende boek, hieronder vermeld. Nou ja beantwoord..... het helpt je visie op dit vraagstuk verscherpen en nuanceren.


de boogeyman
De Boogeyman van Peter Stuivenberg. (uitgeverij Elma) Als ondersteuning is er nog een internetsite op de achtergrond voor meer nadere informatie. Een aanrader voor een ieder die een boek wil lezen over de hogere wereldpolitiek in “Jip & Janneke taal”. Bij de ene pagina val je van verbazing van de stoel af en bij de andere pagina lig je in een stuip van het lachen. Kortom een boek dat veel in beweging kan brengen bij je. Ook hier wederom een opeenstapeling van feiten waar je niet omheen kunt. En troost je met de gedachte dat sommige gebeurtenissen die Peter omschrijft in werkelijkheid nog veel smeriger in elkaar steken. En waarom dat zo is... lees dan maar de vorige boeken die ik U aanprijs. Daar staat het allemaal in.Peter Haisenko

Dan dit boek van Peter Haisenko England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert

ISBN 13: 9783940321039 Een Eye-opener 1ste klas. Het boek zet de politiek van Anglo-America in een verhelderend daglicht. En dat alles  in een vrij eenvoudige Duitse woordkeuze. Als bevlogen globetrotter (voormalig piloot Lufthansa) heeft hij de wereld beter leren kennen met eigen ogen. Steeds komt bij het uitdiepen van de rolverdeling van Anglo-America de vraag boven drijven wie hierin de hond en wie de staart is. Heel boeiend en uitermate leerzaam om te lezen. Op de vraag wie de Boogeyman is en waar hij woont krijg je in dit boek een klip en klaar verrassend antwoord.


Een Keerpunt In De Vaderlandse Geschiedenis is een boek van prof. K.G. van Wolferen  en co-auteur: J.H. Sampiemon ISBN 9789029076982 De auteurs, respectievelijk hoogleraar en publicist, stellen dat Nederland samen met de rest van Europa op een keerpunt in de geschiedenis is beland. Door de eenzijdig genomen beslissing van de Verenigde Staten om Irak aan te vallen, zonder de instemming van het merendeel van de Europese bondgenoten, is naar hun inzicht het Atlantische bondgenootschap beëindigd. En gelijk hebben ze.


Raumschiff Brüssel door Andreas Oldag en Hans-Martin Tillack. ISBN 3870245786 Het is een voorloper van het boek van Paul van Buitenen wat uitvoeriger de corruptie en misstanden binnen de Europese Commissie aan de kaak stelt. Ze nemen geen blad voor de mond en noemen man en paard. Dat het met ons €uropa droevig gesteld is..... dat blijkt hieruit overduidelijk. Het is in het Duits geschreven. Inderdaad had ik enkele malen een woordenboek nodig maar over het algemeen is het met een middelmatige kennis van de Duitse taal heel goed te lezen. Laat ik het zo zeggen: Wie de afleveringen van Tatort en voorheen van Der Alte en Derreck zonder ondertiteling kon volgen, heeft met dit boek geen enkele moeite.


Sluiproutes van de Macht van Jules van Rooyen

Tweede, verbeterde druk! In het voorjaar van 2010 verklaren vooraanstaande bankiers dat 'financiële instellingen de afgelopen twintig tot dertig jaar doorgedrongen zijn tot in het hart van de staat en dat ze als een staat gereguleerd moeten worden'. Zij waarschuwen voor monsters die ons kunnen vernietigen en dat voortdurend proberen. De Duitse minister van Financiën pleit voor het inzetten van de Inlichtingendiensten op de geldwereld. De dreiging komt uit die hoek; ze voeren een oorlog met financiële middelen en heerst middels economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurramp-scenarios en culturele perversies. De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime netwerken, grootbanken, multinationals en supranationale organisaties. Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken de Europese volken niet meer aan de ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen. De auteur heeft een gedegen kennis van de Franse taal en haalt veel Franse citaten aan( in het Nederlands natuurlijk). Voor de rest zal het de kritische lezer opvallen dat de auteur van streng Katholieke huize moet zijn.


In de loopgraven van Brussel door Paul van Buitenen. ISBN 9789025954222 De auteur, voormalig EU-ambtenaar (financiele controle) en thans lid van het Europees Parlement, schreef in het kader van zijn verkiezingscampagne voor het EP een vervolgverhaal op zijn eerdere boek 'Strijd voor Europa' (1999)*. Hierdoor is er enige overlap. Aan de orde komen de talrijke misstanden rond EU-fondsen (onregelmatigheden, fraude) en de lotgevallen van ambtenaren, die deze zaken aan de kaak willen stellen. Het boek is een uitgebreide weergave van de wederwaardigheden van de auteur: gesprekken, tuchtonderzoeken, veranderingen van baan, het besluit om 'in de politiek te gaan'. Zijn conclusie: de EU is een ondoorzichtige organisatie, waar geen verbetering in komt. Niet altijd aantrekkelijk leesbaar (stortvloed aan namen en kwesties), geen specifieke visie op Europa/Europese integratie. Toch belangrijk voor de lopende discussie over de EU. Voor een politiek/maatschappelijk geïnteresseerd publiek.


Intensieve menshouderij door Jaap Peters & Judith Pouw ISBN 9789055943289 Een aanrader voor een ieder die wil weten wat het Neo-Liberale Kapitalisme met organisaties doet. Er is heel wat mis bij veel organisaties, of het nu bedrijven, instellingen of overheidsinstanties zijn: personeelsleden raken in de knel ('burn out'; reorganisatiemoeheid) en klanten klagen over een tekort aan dienstverlening (frustratie). De auteurs gaan na wat er is misgegaan: organisaties zijn te veel gaan lijken op de intensieve veehouderij. Het management is met zijn eenzijdige financiele rationaliteit (aandeelhouderswaarde, meet-manie, regelzucht) het zicht op de werkelijkheid verloren, terwijl het vakmanschap van de werkvloer onvoldoende erkenning en ruimte ('kistkalveren') krijgt om zich te ontplooien. 'Intensieve menshouderij' is nu eens geen rooskleurig boekje over succesvolle managementmethoden maar een - soms cynische - analyse van het falen van de zogeheten bedrijfskundige (MBA!) professionaliteit. Het betoog eindigt niet in mineur: kijkend naar de biologische landbouw en veeteelt is er perspectief voor organisaties en hun bestuurders: organisch organiseren levert duurzame resultaten, van echte kwaliteit.


Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic door Robin de Ruiter ISBN: 90 801623-5-3

Hoewel de auteur in enkele andere boeken behoorlijk kan doorslaan in zijn manier van complotdenken blijft hij bij het schrijven van dit boek met beide voeten op de grond. In de aanbieding bij de webshop van Silia Vileder is dit een boek wat U niet mag laten wegglippen. Duidelijk wordt uit de doeken gedaan wie verantwoordelijk is voor de dood van “De slachter van de Balkan” zoals Slobodan zeer ten onrechte werd genoemd. Aan de orde komt hoe Josiaz van Aartsen met meineed ongestraft weg komt en wie de echte slachters van de Balkan zijn geweest.


Als de NAVO de passie preekt door Ludo de Brabander en Georges Spriet ISBN: 9789064455100 De NAVO viert haar 60ste verjaardag. Ontstaan in 1949 als een collectieve defensiegemeenschap, vormde het westers bondgenootschap zich na het einde van de Koude Oorlog om tot een militaire alliantie die ook buiten het eigen grondgebied kan opereren ten dienste van de internationale gemeenschap. Zo luidt althans de traditionele retoriek, maar klopt die wel?

Ludo De Brabander en Georges Spriet leggen de echte ontstaansredenen van de NAVO bloot: de organisatie moest de Amerikaanse invloed in Europa na de Tweede Wereldoorlog institutionaliseren, en een militaire structuur creëren die de bescherming en uitbreiding van het kapitalisme moest verzekeren. Na een uitvoerig historisch portret van het bondgenoot-schap beschrijven de auteurs het streven van de NAVO naar een ambitieuze mondiale rol, gebaseerd op een doctrine van militaire interventie. Ook vandaag nog willen de VS hun statuut van enige grootmacht via de NAVO consolideren, terwijl veel NAVO-leden in eerste instantie hun strategische en economische belangen militair willen verdedigen. Die heruitgevonden rol leidt tot nieuwe wereldwijde spanningen en werpt vele vragen op. Zorgt de VS-politiek voor tweespalt in de EU? Zijn we op weg naar een nieuwe Koude Oorlog met Rusland? Wat met opkomende machten als China?


Rusland en het Westen DE ONTGOOCHELING door Marie-Therese te Haar ISBN: 9789492161390 Het is moedig en zeer prijzenswaardig dat Marie Thérèse ter Haar veel van haar energie blijft steken in pogingen om Nederlanders kennis bij te brengen van het werkelijke Rusland van nu, dat zij dankzij een bijna levenslang verblijf heel goed kent. Dit boek is daar een prachtig voorbeeld van. Het verdient door iedereen gelezen te worden, vooral als ze nog steeds twijfelen of ze nu moeten geloven wat er in de kranten staat en op tv-discussies door Nederlandse politici beweerd wordt. — Tot zover het commentaar van prof. Karel van Wolferen ---- In De ontgoocheling gaat Ruslanddeskundige Marie-Thérèse ter Haar in op de recente geschiedenis van Rusland, de gespannen verhouding tussen Rusland, Amerika en Europa, en op de rol van de journalistiek. Ze neemt daarbij vooral de Westerse berichtgeving onder de loep. Dat in Rusland de media dikwijls propagandistisch zijn weten we, maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoe genuanceerd en objectief zijn onze media eigenlijk? Marie-Thérèse ter Haar is Ruslanddeskundige en oprichter van de Rusland Academie. Ze leeft en werkt in twee werelden: de ene helft van het jaar is ze in Nederland, de andere helft in Rusland.Van Oranje stadhouders tot IJzeren Kanselier door Fré Morel ISBN 9789067282062 De voor-geschiedenis van de 'GROOTE' oorlog. Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de 'Eerste Wereldoorlog' van 1914-1918 Deel 1 - basisboek (1702-1871) Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van een kleine machtselite en volledig ten koste komt van de wereldburgers. Oorlogen die als een morbide ketting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarvan de feitelijke oorzaken door de machtige belanghebbers worden weggelogen. Morel neemt de lezer mee naar een periode ver voor de 'Eerste Wereldoorlog' waar ze kennis kunnen maken met de voorgeschiedenis van die 'Groote Oorlog', een mensenslachting op wereldschaal die in 1914 zou losbranden.


Oorlog is misleiding en bedrog. Wat voorafging én leidde tot de 31-jarige wereldoorlog van 1914–1945 door Fré Morel
ISBN 9789067282758 DURF TE WETEN! - Sapre Aude Als men het vandaag de dag over oorlog heeft, bedoeld men daar doorgaans de oorlog mee die onderhand in ons collectief geheugen gegrift is als DE oorlog aller oorlogen, WO II! Het beeld is duidelijk, herkenbaar en afgebakend: Nazi-Duitsland, Adolf Hitler, Jodenvervolging, concentratiekampen en dood! Ons historisch bewustzijn en besef lijkt slechts terug te gaan tot september 1939 als Duitse troepen de grens met Polen overtrekken. Dat dit een logisch en onvermijdelijk vervolg was van WO I, de voorgaande oorlog, is voor velen een gesloten boek. Heel nauwkeurig wordt in dit boek het systeem van (oorlogs)propaganda en hersenspoelen aan de kaak gesteld.


De Ondergang Van Een Wereldorde door
Karel van Wolferen ISBN 9789025418809 De wereldorde waarin wij ons een halve eeuw relatief veilig wisten is niet verstoord - hij is weg. Een incompetente Amerikaanse president, met meer macht dan ooit iemand heeft bezeten, bracht een onomkeerbare toestand teweeg in een shakespeareaanse tragedie. De ondergang van een wereldorde is een ontluisterend en onthutsend boek over de ideologische kaping van Amerika, over het einde van het politieke Westen (het Atlantische bondgenootschap), over een imperium dat het niet aankan. Karel van Wolferen beschrijft in een vlijmscherpe analyse wat er aan de ondergang voorafging en hoe wereldanarchie naderbij komt.


Dit boek ANDER NIEUWS Deel 1 door
Janneke Monshouwer ISBN : 9789082257106 is het eerste van een DRIELUIK. Hierna volgen nog 2 boeken die met dit boek 1 geheel vormen. Janneke begon te schrijven als een zoektocht naar wat ze haar hele leven miste aan juiste informatie via de reguliere media. Na ca 30 jaar werken bij de Nederlandse TV waaronder in de 1960er jaren 3 jaar als productiemedewerkster bij het NOS-Journaal (toen NTS), daarna als freelance invalster tot 1991. Ook als lid van filmteams en later als TV-programma en documentairemaakster zat zij met haar neus bovenop veel opzienbarende gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen. Waar zij mee zat was dat zij steeds meer het idee kreeg dat we er als beschaving niet op vooruit gingen maar achteruit... Ra ra hoe kan zoiets? Welnu haargenau geeft Janneke Monshouwer zaken weer die we al lang vergeten zijn maar die wel tot op de dag van vandaag onze wereld helpen bepalen. Klik op de afbeelding van het boek en bezoek haar site.


The Grand Chessboard geschreven door
Zbgniew Brzezinski is ook in het Duits uitgebracht onder de naam Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Wetende dat Brzezinski permanent bestuurslid is van De Bilderbergconferentie, ook nog wat te zeggen heeft in The Pilgrim Society, t/m de ambtstermijn van Obama de geopolitieke strategie van de NAVO heeft bepaald, moeten we aan dit boek wat meer waarde toekennen. Geluk voor U !!! >> Klik op de afbeelding van het boek hiernaast en U kunt de NEDERLANDSE vertaling gratis (desgewenst in delen) downloaden. Scroll daarvoor naar de onderzijde van de betreffende webpagina. Als U het boek heeft doorgeworsteld bent U in staat de toekomstige geopolitiek van de USA te kunnen voorspellen.


De angst van de machtselite voor het volk Democratie-management middels Soft Power-Technieken Auteur: Prof. Rainer Mausfeld / Nederlandse vertaling en bewerking: Willem Zweers. Geheel naar de voordracht bij IPPNW-Hamburg  Steiner-Haus Hamburg op 2 november 2016. In deze voordracht wordt uiterst nauwkeurig uitgelegd hoe manipulatietechnieken werken, welk effect ze hebben en door wie ze worden aangewend. Voor het pdf-document klik op de << afbeelding.

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xsaudi-arabie.html
xirak.html
xsyrie.html
xEuropa.html
Aziëverre-oosten.html
Nigerianigeria.html
Iraniran-israel.html
Noordpoolnoordpool.html
OekraïneOekraine.html

Agenda BilderbergconferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar  WO3Handelsoorlog.html

YoutubeYoutube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
Lectuur
ContactContact.html
 
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
Heartland TheoryHeartland-theory.html
Nine Eleven 9/11Nine_eleven_%289_11%29.html
NATOnato.html
AfghanistanAfghanistan.html

Baltische statenbaltische-staten.html
Turkije Koerdistanturkije.html
India & Pakistanindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
S. Arabië & burensaudi-arabie.html
Irakirak.html
Syriësyrie.html
EuropaEuropa.html
Aziëverre-oosten.html
Nigerianigeria.html
Iraniran-israel.html
Noordpoolnoordpool.html
OekraïneOekraine.html

Agenda BilderbergconferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar  WO3Handelsoorlog.html

YoutubeYoutube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
Lectuur
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers