wo3
Handelsoorlog &

Escalatie tot WO3

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
xAfghanistan.html

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
x

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
 
Een handelsoorlog gaat vooraf.

Een handelsoorlog volgt nadat de Chinese Yuan het van de US $ gaat winnen. Een confrontatie tussen het neo-liberaal kapitalisme met haar IMF en Wereldbank versus de Shanghai Coörperation Organisation , BRICS en Next Eleven is dan niet meer te voorkomen.


De ontwikkelingen genoemd op de pagina [Agenda Bilderbergconferentie] en [Oorlogsmotieven USA] op zich… Zijn die voldoende om het op een wereldbrand te laten aankomen? Of om het daarop aan te sturen ? Ze zijn zeker van grote betekenis in de besluitvorming. Maar aan beide wereldoorlogen die onze geschiedenis kent ging het verschijnsel vooraf dat Anglo-Amerika een negatieve handelsbalans had, en stikte in de schulden. Anglo Amerika waren na de 2 wereldconflicten schuldeisers.

Een verleiding die thans - heden ten dagen - weer actueel is. Ons financieel-economische systeem zal zeker vastlopen, en waarom dat zo is laat ik U [HIER] zien.

Er volgt dan “De Big Reset” waar mensen als Willem Middelkoop het over hebben en met hem zovelen anderen die de financiële wereld als hun eigen broekzak kennen.

Op het moment van de Big Reset ligt de US $ plat, ze gaat onderuit. Onderuit t.o.v. wat dan… ? Onderuit t.o.v. een munt die wel met goud onderbouwd is & waar een arbeidspotentieel achter schuil gaat.

Dat zal inhouden dat landen met veel delfstoffen en olie in de grond zich niet meer door die US $ laten betalen, maar door hardere munten. De macht van de USA is dan gebroken. Het kan niet anders dan dat de wereld op haar grondvesten zal trillen.

Thans zien we dat er landen zijn "die het lijk al zien drijven". Onder andere is daarom de Shanghai Coörperation Organisation (SCO) de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank en BRICS opgezet. Dit tot grote ergernis van de USA. 


 1. 1.De troeven van China

 2. 2.Einde WTO

 3. 3.Dus weer een economisch motief

 4. 4.Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

 5. 5.Opkomende macht China

 6. 6.De Chinese Yuan (CNY)

 7. 7.Omsingeling China

 8. 8.Resumerend de oorlogsmotieven bekeken

 9. 9. Tactiek


Nuttige vraag op een site als deze is: “Wanneer ? / noem eens een jaartal.... Het antwoord geven
china ontwaakt
blijft koffiedik kijken. Maar de contouren van het komende conflict zijn nu al waarneembaar, en worden weer actueel als de Democraten weer in het Witte Huis zitten.


 1. 1.De troeven van China

Natuurlijk heeft China dit gevaar reeds ingezien en heeft ze er inmiddels voor gezorgd dat het land niet in een gevaarlijk isolement kan terecht komen zoals dat gebeurde met Duitsland voor W.O. 1

In 2001 werd de Shanghai Samenwerking Organisatie (SCO of SCO) opgezet. Thans bestaande uit:


Lidstaten

Kandidaat leden


China

India


Oezbekistan

Pakistan (Lid TiSA)


Kazachstan

Iran (heeft groot belang bij lidmaatschap)


Kirgizië

Mongolië


Rusland

Wit Rusland

Tadzjikistan

AfghanistanVeel van die “Verweggistan- landen” maar overtuig U zelf van de strategische liggingen daarvan. Te samen vertegenwoordigt de SCO ruim de helft van de wereldbevolking !!


De uitbreidingen kunnen voorlopig het gevaar van een WO3 beperken. Zeker als Iran onder de atoom-paraplu van China en Rusland mag schuilen of zelf een atoomwapen verwerft.


wereldbank
Midden juli 2014 werden de handtekeningen gezet voor BRICS. Deze organisatie is een regelrechte concurrent van het IMF en de Wereldbank.

Ze is opgericht om de alles overheersende rol van de USA in te dammen. Dit kan uitgelegd worden als een regelrechte uitdaging van de USA met haar NWO-doctrine en vrijwel alle andere oorlogsmotieven. Volgens de berekeningen van de deskundigen van Investeringsbank Goldman Sachs zouden deze landen gezamenlijk rond het jaar 2050 de economie van “Het Westen” voorbij kunnen streven. De instelling Goldman Sachs zelve vind ik schimmig, zeker in het licht van de crisis rond Griekenland waar juist zij verantwoordelijk voor zijn. Maar dat neemt niet weg dat hun rekenmeesters mogelijk een juiste prognose hebben neergelegd. Waarschijnlijk bedoeld als waarschuwing naar hun US-collega-concurrenten en het IMF en de Wereldbank.


Lidstaten

“Next Eleven” Kandidaat leden


Brazilië

Bangladesh

Nigeria


Rusland

Egypte

Pakistan (Lid TiSA)

India

Filepijnen

Turkije

China

Indonesië

Vietnam (Lid TTP)

Zuid Afrika

Iran

Zuid Korea (lid TTP & TiSA)

MexicoOpvallend is dat Zuid Afrika - met haar goud-, platina-, en diamantmijnen de kant van BRICS gekozen heeft. Haar strategische ligging + haar grondstoffenvoorraden zijn van groot belang.

Er komt een tijd dat de USA of Anglo-Amerika de concurrentie van BRICS + SCO niet langer meer aankan. Al in 1854 viel de USA om juist om die reden Japan aan (manifest Destiny)


De Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) is een internationale financiële instelling. Het doel van deze multilaterale ontwikkelingsbank is om infrastructuurprojecten in Azië en Oceanië te financieren. De AIIB wordt door sommigen gezien als een rivaal van de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), die worden gedomineerd door ontwikkelde landen, met name de USA en haar vazal Japan. Voorwaarde voor formele start van de bank was de ratificatie van de "Articles of Agreement" door minimaal 10 landen, die tezamen meer dan 50% van het bankvermogen van de 57 potentiële oprichtingslanden (prospective founding members, PFM) vertegenwoordigden. De bank ging officieel van start op 25 december 2015 door de ratificatie door
Aziatische infrastructuur investeringsbank
Jordanië, wat het aantal ratificerende landen op 17 bracht, samen goed voor 50.1% van het vermogen. Het doel van de AIIB is het bijdragen aan het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling en het creëren van welvaart door te investeren in infrastructuur en andere productieve sectoren in Azië. De bank gaat vooral investeren in infrastructuur. Infrastructuur is de basis van iedere economie. Met deze stunt zullen de economieën van Azië¨en de EU meer met elkaar verweven gaan worden. De AIIB gaat van start met een kapitaal van $ 100 miljard. "Een gordel en een weg" is een Chinees plan dat historische handelsroutes over zee - in zuidoost Azië - en over land via het traject van de oude Zijderoute - door Centraal-Azië - wil laten her-opleven. Investeringen in havens, hoge snelheidslijnen en wegen passen in dit plan. Al met al een hevige tegenslag voor de machtspolitiek van Anglo Amerika. Zeker nu ook een aantal NATO-bondgenoten (w.o. ook Nederland) in dit project gestapt zijn.


2. Einde WTO

TTIP
Door de komst van Donald Trump als president van de USA is de bedreiging die van het onderstaande verhaal uitgaat een stuk minder geworden. Maar wie denkt dat TTIP en TiSA definitief van tafel zijn vergist zich. Ook aan het presidentschap van Trump komt ooit een einde. Het waren vooral India en Brazilië die de dominante houding van de USA meer dan beu waren en de kont in de krib gooiden. Rusland en China roken hun kans en startte met BRICS. Daarmee was de WTO (Word Trade Organization) in feite ter ziele. Als tegenactie werden een aantal andere verdragen uit de grond gestampt die thans in de actualiteit horen te staan. Het was WikiLeaks die het op straat bracht, Anders hadden we er nog niets over vernomen. Volgens de ARD (Das Erste), de Duitse TV dus, heeft de media van Brussel de opdracht gekregen om toch vooral positief over TTIP en aanverwanten te reporteren. U ziet dat de Nederlandse media zich graag gelijk laat schakelen na zo’n verzoek. Waar in de diverse YouTube-video’s vooral protest tegen is zijn de verschijnselen als de chloorkip, de gen-mais, hormonensteak en meer van die troep die hier in de EU verboden zijn. Dat spreekt een ieder wel aan. Maar het grote gevaar zit in het investeringsbeleid / vestigingsbeleid wat achter TTIP schuil gaat. Als een US-bedrijf zich wil gaan vestigen in de EU dan zal er volgens TTIP net zo gehandeld moeten worden zoals dat in de USA gaat. Niks milieu, niks arbeidsveiligheid enz. Alsof dat niet genoeg is heeft men ook nog TiSA (Trade in Service Agreement). Dit TiSA-verdrag gaat vooral over de financiële dienstverlening die wat meer naar de hand gezet moet worden naar de wensen van de multinationals. En die Multinationals betalen niet graag belasting. Vandaar dat aan TiSA een aantal landen zijn verbonden die vraagtekens mogen oproepen. Op de afbeelding ziet U die rood vermeld.  Een kip zonder kop kan zien dat dit een constructie is die belasting- fraude en ontduiken legaliseert. Wij mogen werken voor de Multinationals, zij romen de winsten af en sluizen die door. Langs die weg zouden wij het handels tekort van de USA bekostigen en hun leger onderhouden. Komt er trammelant over de uitleg van deze verdragen dan kunnen de bedrijven het land - waar het bedrijf zich vestigen wil of reeds gevestigd is - aanklagen middels een arbitrage-rechtspraak. Juist dit laatste maakt Trump wat terughoudend. De behandeling van die casus is geheel achter gesloten deuren. Wordt de staat “schuldig” bevonden dan mag de belastingbetaler daarvoor opdraaien. Heel “democratisch” dus. Heel frappant is dat Paraguay zich bij TiSA aansluit... En laat nu juist Angela Merkel (ex-Stasi) - naar verluid - uitgerekend daar een range gekocht hebben. Da’s toch wel heel toevallig

Hoe het juist met Engeland verder zal gaan na de BREXIT in het kader zal een verre toekomst ons moeten leren. Bijzonder frappant is dat juist Engeland een hele dikke vinger in de pap heeft op zowel Wall Street als in de FED. Dus via de achterdeur zijn we dus toch een vazalstaat van Groot Brittanië geworden. Juist met TTIP & TiSA  is het continent de beoogde slavenstaat geworden die het British Empire altijd nagestreefd heeft. Het laatste Koninkrijk wat ook ten val zal komen. (zo is voorspeld)


3. Dus weer een economisch motief

Zoals we op de pagina Oorlogsmotieven kunnen zien blijft de wereldvrede bewaard tot het moment dat één van de economische grootmachten een eigen koers gaat varen.

Immers; ook de Eerste- en de Tweede wereldoorlog waren conflicten die om economische redenen werden gevoerd. Ze hadden niets te maken met medelijden voor welke bevolkingsgroep dan ook. De term “bevrijden van de Duitsers en de Jappen” kwam pas in ons spraakgebruik voor toen bleek hoe misdadig deze regimes waren.


4. Dubbele bodem van ontwikkelingshulp

Onze beleggingen voor “Opkomende markten” , “Opkomend Azië” enz. zijn gelden die in de regel geïnvesteerd worden in bedrijven die door het Westen aldaar opgezet worden. Westerse beleggingsmaatschappijen, Multinationals blijven eigenaar en de bewoners aldaar mogen daar werken onder slechte omstandigheden. Ook Europa gaat langzaam maar zeker bij die landen horen. De winsten komen via ingewikkelde kanalen weer bij Anglo Amerika terug. Zo ging het ook met de toeristen-industrie in de landen langs de Middellandse Zee en vrijwel alle ontwikkelingslanden. TiSA moet deze praktijken een legale schijn geven.


5. Opkomende macht China

Maar die constructie is in China & India geen eeuwig leven beschoren. China & India zijn inventief genoeg om een eigen industrie op te zetten met eigen kapitaal. Gegarandeerd dat de Westerse bedrijven straks het veld kunnen gaan ruimen in China, of op andere voorwaarden mogen blijven. Juist dat is het moment dat “de vette winsten” niet meer naar het Westen vloeien, maar in China & India blijven. De lopende rekeningen van Anglo Amerika komen dan in de knel. Het zijn landen die in staat zijn een economische grootmachten te worden EN op den duur niet zoveel belang meer hechten aan een open wereldmarkt omdat de USA de schulden toch niet aflost. EN een wereldvaluta kan vormen die de US $ voorbij streeft in betrouwbaarheid EN in staat zijn met betere producten op de markt te komen waarbij alle octrooien en patenten van het Westen worden omzeild EN in staat zijn met betrouwbare eigen beleggingsproducten op de markt te komen. Zeker de westerse farmaceutische- & chemische industrie mogen het ergste vrezen.


6. De Chinese Yuan (CNY)

Naast het ontginnen van eigen goudvoorraden in eigen bodem koopt China thans al het “oude” goud op. Deels als grondstof voor hun industrie, maar merendeel voor de onderbouwing van hun eigen munt de Yuan (CNY). Ook heeft China veel goud gekocht van het FED. (mogelijk weten we nu waar het “in bewaring genomen” Europese goud gebleven is. Ja “in bewaring genomen” Want in een oorlog met Rusland zouden de Russen het weleens bij ons kunnen stelen..... ach...). China stevent rechtstreeks af op de positie van een economische wereldmacht en zal zich op enig moment beslist niet langer door de USA de les laten lezen, in tegendeel zelfs.

Er komt een moment dat de Chinese Yuan (CNY) eveneens een wereldmunt zal gaan worden. De oliesjeiks zich dan liever met die munt laten betalen. Dat is het kritieke moment, zeker als we ons realiseren dat ook W.O. 1 en W.O. 2 economische conflicten waren. En wat betreft die oliesjeiks... Hoe is het met Saddam Hoessein  en Gaddafi gegaan ? Die pakte toch ook geen US $ meer aan voor zijn olie.........


7. Omsingeling China

Omsingeling China

8. Resumerend de oorlogsmotieven bekeken

Als we de oorlogsmotieven van de USA projecteren op China; In hoeverre zal China een oorlogsdoel vormen voor de USA ?


neo liberaal kapitalisme
Economisch systeem

China is nog steeds communistisch en het ziet er niet naar uit dat de Communistische Partij aldaar de macht uit handen zal geven. Naast het Communisme laat men een vrij handel-systeem toe. De 2 systemen groeien aldaar naar elkaar toe en vormen een nieuw concept die China meer kracht geeft. USA gaat voor het zgn Neo-liberale Kapitalisme, en Bush gaf aan dat dit “isme” met oorlogsgeweld verkocht mag worden.


nieuwe wereld orde
De Nieuwe Wereld Orde

Omdat de SCO op dit moment nog in een ontwikkelingsfase zit heeft men hulp in alle vormen van het Westen nodig. Maar toch zal er een moment komen dat de SCO in dit opzicht haar eigen broek kan ophouden. Die ontwikkeling gaat daar heel hard. Kritiek gaat het moment worden als de SCO haar grenzen wat minder open zet voor onze producten. Dat is een oorlogsargument, zo blijkt uit de geschiedenis. Daarnaast zal de rol van China in de VN wat dominanter gaan worden. En wat voor de USA nog erger is, is dat de Chinese Yuan een concurrent van de $ zal worden.


Manifest destiny

Manifest Destiny

Na het veroveren van het Wilde Westen en delen van Mexico werd deze drift omgezet in het veroveren van de wereldmarkt en de jacht op invloedsgebieden. In de toekomst zullen voedsel, zaai- en pootgoed voor onze gewassen, drinkwater naast grondstoffen schaarser worden. Invloedsgebieden worden daarbij belangrijker. Er zijn nu al veel signalen die er op wijzen dat China in dit opzicht niet slaapt en ook “op jacht is”.monroe doctrine
Monroe Doctrine

Kort door de bocht houdt de doctrine in dat men het niet moet wagen om waar dan ook op het Amerikaanse continent landen moet inpalmen om daar invloed te gaan uitoefenen. De investeringen van China in Zuid Amerika schijnen er niet om te liegen. Van de Chinese investeringen hebben de bewoners aldaar meer profijt omdat de winsten ervan in het land zelf blijven. Daarmee win je aan invloed. Brazilië is een belangrijke hoeksteen van BRICS. Voor de USA is dat een gedegen oorlogsgrond.
bush doctrine
De Bushdoctrine

Kort na de aanslagen op 9/11 (Twin Towers) hield de toenmalige president Bush een speech waarin de nieuwe toon gezet werd, t.w.:

 1. 1.Vrijbaan voor het “neo-Liberaal kapitalisme” (dwz roofbouw-economie)

 2. 2.Bij enige verdenking van het bezit van massavernietigingswapens kan men op een militair bezoek van USA e/o NATO rekenen.

 3. 3. USA /NATO duld geen concurrentie wat betreft de slagkracht van enig leger of bondgenootschap. De SCO is een bondgenootschap.

 4. 4.De NATO bondgenoten van de USA moeten zoveel mogelijk het vuile werk doen voordat de US zelve gaat meevechten.


9. Tactiek

De tactiek blijft natuurlijk dat Anglo Amerika via - via het vuurtje aansteekt om later als de “reddende brandweerman” het weer te blussen.

manifest destiny

 1. 1.Men neme een hakblok wat eigendom is van de Coalitie van de USA. Geef je daar een klap op met het hakmes dan heeft men een legitieme reden om terug te slaan... oorlog dus.

 2. 2.Op dat hakblok wordt een “offerstaat” gelegd, het lokaas wat het proces op gang moet brengen. In dit geval is dat Israël. Een staat die de pers toch al tegen zich heeft. Net zoals Servië in de aanloop naar WO I en de 2de Republiek Polen vóór WO 2.

 3. 3.In dit voorbeeld is het Iran die de eerste klap mag uitdelen... en dus de agressor- “het kwaad”  is.

 4. 4.De Coalitie van de USA wordt wakker en gaan dit conflict aangrijpen om het Soennitisch - Sjiitisch verschil van inzicht eens met elkaar uit te vechten.

 5. 5.China en Rusland laten tegen zo’n coalitie Iran niet in de kou staan en mengen zich in de strijd.

 6. 6.Wanneer de USA coalitie uitgeput is stapt Amerika zelve in de oorlog nadat zij haar coalitie-genoten voorwaarden heeft gesteld waar ze wel “JA” op moeten zeggen. De wereldoorlog is dan een feit en de USA kan zich later wederom “Bevrijder” noemen.... Als die oorlog gewonnen wordt. Maar daar ziet het niet naar uit. Verliezen of een oneindige slijtageslag met miljarden doden ligt meer voor de hand.


De zelfde methode werd voor WO 1 en WO 2 ook toegepast.

Voorbeeld 1: klik [ hier ]

Voorbeeld 2: klik [ hier ] en zeer zeker [ hier ]


Het doel is om van China een filiaalbedrijf te maken naar Duits model (zie Gevangen Europa) . Als voorbereiding wordt China nu al in de media afgeschilderd als een schurkenstaat waar mensenrechten vertrapt worden en als een gevaar voor de wereldvrede met agressieve bedoelingen. Anglo-Amerika wil onder geen beding als agressor de geschiedenis in gaan.

 
Contact
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
Heartland TheoryHeartland-theory.html
Nine Eleven 9/11Nine_eleven_%289_11%29.html
NATOnato.html
AfghanistanAfghanistan.html

Baltische statenbaltische-staten.html
Turkije Koerdistanturkije.html
India & Pakistanindia-pakistan.html
“Moslim-geweld”moslimgeweld.html
Noordpoolnoordpool.html
  
Aziëverre-oosten.html
Gevangen
EuropaEuropa.html
MiddenoostenMiddenoosten.html
Europa
bevrijdenOns-europa.html
Stil zitten en niets doen ?Stilzitten-en-nietsdoen.html
  
Geo- Politie & StrategieGeo-politieke-strategie.html
Oekraïne &
 MH17Oekraine-mh17.html
Bilderberg-conferentieBilderbergconferentie.html
Oorlogsmotieven USAOorlogsmotieven.html
Van handelsoorlog naar WO3

De Complotdenkercomplotdenkers.html
Youtubefile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
Linkshttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers