Big Reset
Waarom ons financiële systeem zal vastlopen.
 
 

Ons Financieel systeem

op basis van het Anglo American Model is op weg naar de Big Reset. Dit leidt tot handelsoorlog en problemen rond de handelsbalans Amerika & Groot Brittanië. Een derde wereldoorlog ligt dan op de loer.

x
Bij het begrip Derde Wereldoorlog wordt veelal meteen gedacht aan geheimzinnige krachten, machtspelletjes van de groten der aarde etc. Ja, dat is juist ! Deze fenomenen spelen evengoed mee. Op enig moment wordt er op hoog niveau besloten om het op een conflict te laten aankomen waar een enorm groot escalatie-gevaar inzit. Dat niveau is voor ons kiezersvolk - of klootjesvolk, zo U wilt - onzichtbaar, ongrijpbaar en niet ter verantwoording te roepen. Daar zorgen die lieden dan wel voor.


Het fenomeen Handelsoorlog en alles wat er voor door kan gaan is zwaar onderbelicht in de wereld van de Alternatieve Media. Maar toch weten we dat een wereldconflict altijd weer om economische macht gaat. En dus - zo ook - een Derde Wereldoorlog.


Bekijken we de handelsbalans van Anglo-Amerika (GB + USA) - het verschil tussen import en export - dan zien we dat voor de WO 1 & 2 deze landen een chronisch te kort hadden, dat ze na de oorlogen wisten om te buigen in een overschot om daarna weer terug te vallen in een tekort. Een tekort op de handelsbalans betekent niet alleen dat men minder exporteert dan importeert, maar ook dat men arbeiders in andere landen het werk laat doen, i.p.v. zelf de handen uit de mouwen te steken. Zeer zeker als dit tekort chronisch is, zoals bij GB en de USA het geval is.


vrije markt
Hoe krijgen ze "de boekhouding kloppend" ?

Men krijgt de Lopende Rekening weer in evenwicht door inkomsten in het buitenland te genereren. Men koopt of vestigt bedrijven in het buitenland, en probeert daar zoveel mogelijk winst te maken. Met de winsten die men daar maakt en doorsluist naar eigen land kan men het handelstekort financieren. Deze landen staan dan in het zonnetje wat betreft "investeringsklimaat", vooral als men daar bereid is de wetgeving aan te passen "om zoveel mogelijk investeerders aan te trekken", onder die smoes gaat dat. Die gunstige regelgeving moet leiden tot een "flexibele arbeidsmarkt", geen gezeur over het milieu, gunstige fiscale behandelingen, enz. enz.


De symptomen die we dan gaan zien.

verpaupering
Werkgevers kunnen makkelijker hun personeel ontslaan en het via vage adressen weer aannemen, uiteraard tegen geheel andere voorwaarden, meer ZZP'ers die zich uit de naad werken en amper verzekerd zijn tegen de gevolgen van ziekte of ongeval, hun oudedagsvoorziening niet meer kunnen betalen. Voedselbanken krijgen steeds meer klandizie en de zorg-instellingen draaien op steeds meer vrijwilligers. Door deze verpaupering lopen de binnenlandse bestedingen terug, de import daalt, de export stijgt… vooral naar GB & USA.. wat dacht U anders ?… En wij maar werken, en werken, en zij maar oorlogvoeren. Oekraïne, Vietnam toen der tijd, Afghanistan, Irak  enz enz. Natuurlijk wordt ons dat allemaal met de meest mooie smoezen verkocht. Zulke mooie smoezen.. dat ze het bijna zelf geloven. Oh ja, en uiteraard
moet de overheid nog meer privatiseren. Het gevolg daarvan is o.a. dat er geen postbode meer in staat is een fatsoenlijk inkomen te verwerven, en dat we de duurste elektriciteit van Europa hebben. Ziekenhuizen staan ook in de planning.

Alle bedrijven (vooral beursgenoteerde) gaan hun organisatie naar Anglo Amerika model (Angelsaksisch Model) inrichten. De kern van dit model is dat de WAARDE VAN HET AANDEEL van het bedrijf maatgevend is. De kwaliteit van de producten van het bedrijf, de continuïteit enz. doen er niet meer toe. Lange termijnvisie ?…. man zeur niet… doen we niet aan.


De financiële markten….

financiële markten
Daarnaast spreken diverse financieel deskundigen zich zorgelijk uit over de "Grote Zeepbel" die ieder moment doorgeprikt kan worden. Wat bedoelt men daarmee ? Laat ik het simpel proberen uit te leggen… Wat is geld ? Een briefje met een getal er op wat moeilijk na te maken is…. meer niet. Maar toch hebben we daar iets mee. Het is een ruilmiddel.
financieel systeem
Het dient er voor dat de arbeid van de timmerman geruild kan worden voor de arbeid van de bakker. Ook kan men met geld oerproducten als delfstoffen en agrarische gewassen kopen, om daar middels arbeid waarde aan toe te voegen en door te verkopen. Zolang de
Inflatie
ene dienst de andere waard is, spreken we van een gesloten systeem. En zolang we afspreken voor een bepaalde hoeveelheid geld de zelfde prestatie leveren hebben we geen inflatie of deflatie en geen devaluatie of revaluatie van ons geld. Deze fenomenen doen zich alleen voor wanneer er groepen of landen zijn die zich niet aan de afspraken wensen te houden. Mensen die inflatie goedpraten als zijnde "gezond voor de economie" willen U voor weinig geld hard laten werken en daar zelf straks minder voor terug doen.

Een gesloten systeem dus…..daar hadden we het over.

Toch hebben we thans een systeem waarbij meer geld in omloop komt dan dat de productiviteit stijgt, en toch hebben we "de inflatie in de hand"… en dat klopt. Er is genoeg geld in omloop om de
Big Reset
hele wereld meerdere malen op te kopen. De USA-centrale bank het FED is letterlijk de tel kwijt van het aantal $-biljetten wat in omloop is. Da's wel slordig voor een bank. Maar toch "hebben we de inflatie in de hand". Hoe kan dat? Welnu heel eenvoudig. Het systeem is dus NIET GESLOTEN. Er vormt zich een enorme pukkel overtollig geld die als zijnde 1 hoop circuleert in de financiële wereld en waarmee onze economie wordt gemanipuleerd.  Dat geld heet "Turbo-Kapitaal". En dat gaat net zolang goed totdat het fout gaat, en dat heet dan "De Big Reset" waar Willem Middelkoop het over heeft. En naast hem zijn er 100-den, zo mogelijk 1.000-den andere deskundigen, experts enz. die zeker weten dat de klap  -"The Big Reset" - komt… het enige wat onzeker is : Wanneer ??
Europa na de val
Tot de val van De Muur kende onze aandelenbeurzen enige bescherming tegen agressieve overnames. Er was onderscheid tussen certificaten van aandelen en preferente aandelen. De certificaten gaven alleen recht op dividend (de winstdeling) en de preferente aandelen gaven daarnaast stemrecht in de aandeelhoudersvergadering; Het hoogste orgaan van een bedrijf. Dit onderscheid is weggevallen. Dat geeft beleggingsfondsen, Hedge Funds, speculanten enz vrijbaan om op de beurs te keer te gaan. Middels put-opties en call-opties kan men speculeren op koerswinsten en koersdalingen. Kunt U nagaan… er zijn mensen die er belang bij hebben dat het bedrijf waar U werkt in zeer moeilijke tijden terecht komt. Dat het systeem vastloopt kan ik U verklaren.


De waarde van aandelen van de beursgenoteerde bedrijven zijn maatgevend, zoals ik al aangaf. Deze waarde heeft niets meer te maken met de werkelijke waarde van het bedrijf (intrinsieke waarde), is niet alleen afhankelijk hoeveel dividend het oplevert,
marktaandeel
maar men kijkt veel meer naar "marktpotentieel".  D.w.z. Wat kan het bedrijf op zeer korte termijn nog meer aan markt veroveren.  Is het niet door eigen krachtsinspanningen, dan maar door overname van de concurrent, of - als het niet anders kan - dan maar opgaan in een groter geheel. Stelregel is: Groeien of kapot gaan. En dat is de basis van de globalisering. Immers; Middels globaliseren koopt of creëert men elders op deze aardbol een nieuwe markt. Maar die ontwikkeling zal een keer eindig zijn, of we moeten onze aarde een filiaal gunnen op een andere planeet.  Koerswinst is dus belangrijker dan Dividend (winstdeling). Logisch; want koerswinst is belastingvrij. Dat maakt het dat enig aandeel op de beurs gemiddeld iedere 22 seconden van eigenaar verwisseld. Ga mij niet wijsmaken dat de eigenaar van die aandelen enige betrokkenheid heeft bij het bijbehorende bedrijf.
zakken vullen
Dan de bedrijfsleiding "Het management": Deze wordt naast het salaris beloond over de koerswinst. Soms in opties op aandelen, soms met een bonus. Dit soort "managers" verwisselen van bedrijf waaraan ze leiding geven makkelijker als van een paar schoenen. Het gaat hen om de bonus en vertrekpremies, het snelle geld, poen beuren en wegwezen. De lijken in de kast zijn voor de opvolger.

Leidinggevenden in het bedrijf krijgen "Targets" Doelstellingen op z'n Nederlands. En deze worden vertaald in productie aantallen of verkoopcijfers. Aha… cijfers… Maar die laten zich makkelijk manipuleren. En we zien dat juist dat het "Kader" eveneens shopt van het ene bedrijf naar het andere. Uiteraard met prachtige productie- e/o omzetcijfers in de C.V. Ook zij denken: "na mij de zondvloed". En zo zijn we bij de werkvloer aangeland. Hier zien we steeds meer mensen die via een constructie (uitzendbureau of buitenlands bedrijf of andere tussenschakel)  tewerkgesteld zijn, en er geen enkele band meer is met de plek waar het geld verdiend wordt. Als er morgen voor hen een betere werkgever is, dan zijn ze vandaag al weg. Nog een stap verder en we komen nu bij de klant aan. Welnu die koopt via Internet daar waar het product voor de laagste prijs genoteerd staat, is morgen het wachtwoord al weer vergeten en koopt daarom volgende week weer bij een ander.

Wie is er dan nog betrokken bij de continuïteit van het bedrijf ? De Eigenaar/Aandeelhouder ? Het Management ? Het Kader ? De werkvloer ? De Klant ?

anglo amerika model
Hiermee hebben we het wel over "de kurk waarop we met ons allen drijven" Het bedrijfsleven… DIT LOOPT VAST… dat kan niet anders. Dit Anglo American Model (AAM) heeft de Westerse economieën in haar greep. Welnu die kurk waarop we drijven is niet meer dan een opblaas-bootje van inferieure kwaliteit, en die raakt lek… zeker weten. Uiteraard zit de problematiek nog veel dieper van dit systeem, maar dat valt buiten het kader van deze site.

Het AAM is pas goed van start gegaan in Europa in de dagen van Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Zij wisten middels manipulatie van de grondstoffenmarkt, de olieprijs en een nieuwe wapenwedloop met de Sovjetunie Gorbatsjov ten val te brengen, die moest plaatsmaken voor het drankorgel Boris Jeltsin. Wat was Boris bij ons populair zeg…. Fijne vent was dat. Niet voor zijn volk… maar wel voor het Westen! Met Poetin is het net andersom. Die is goed voor zijn eigen volk, en dat mag ook weer niet… volgens onze politici en media.


Daarnaast hebben we na 2008 een complete herschikking gehad in de bankwereld. Des te duidelijker is het geworden dat onze overheden volgepropt worden met leningen.  Leningen die
belastingbetaler
PLUS RENTE moet worden afgelost… door de belastingbetaler. Zolang een overheid geld leent voor investeringen waarmee het Bruto Nationaal Product kan worden verhoogd verdient die lening zichzelf weer terug middels meer BTW, meer loon- en inkomstenbelasting enz , want we gaan dankzij die investeringen in infrastructuur meer verdienen. Tot zover niets aan de hand. Maar thans steken de overheden zich dieper in de schulden om het gewone werkt te kunnen doen en de rente op de vorige lening te kunnen betalen.. en dan wordt het anders. Banken lenen liever uit aan overheden omdat de belastingbetaler garant staat. Maar die belastingbetaler verdient steeds minder. Een neerwaartse spiraal dus. DIT LOOPT VAST… dat kan niet anders. We hebben een grote mond over Griekenland, maar ook Nederland komt aan de beurt… wacht maar. Sterker nog; de gammele USA-$ zal een crisis veroorzaken waarbij de crisis van 1929 en 2008 nog maar kinderspel zijn.

 

Terug naar:

xHandelsoorlog.html
 

Terug naar:

xHandelsoorlog.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers