Gevangen Europa

 
 
De soevereiniteit van de EU
De EU in spagaat tussen NATO & USA versus de briljante visie van Charles de Gaulle, de beschermer van de soevereiniteit van Europa

Soevereiniteit Europa
Duitsland het kernland van de EU
En wat ook zo vreemd is..
Eigen schuld, dikke bult
Het land wat over ons de baas is

Dat “nieuwe Europa” ziet er dan als volgt uit:
We leven in de invloedssfeer van de USA (Anglo-Amerika dus)
Europese landen hebben geen koloniën meer, maar geven ontwikkelingshulp.
We zijn NATO-lid, en de USA kiest onze “vijanden” uit.
Het EU-concept is ons opgedrongen
We komen steeds meer in een Angel-Saksische / Anglo Amerikaanse samenleving terecht waarin de “ieder-voor-zich mentaliteit” gaat overheersen, het recht van de sterkste....

Soevereiniteit Europa
In het boek van Brzezinski komt de soevereiniteit van Europa (wat er nog van over is) uitgebreid aan de orde. U zult tijdens het lezen van het boek merken dat mijn YouTube presentatie (deel 1 van 5) bittere werkelijkheid is. We leven na 8 mei 1945 in  “Keizer-rijk USA” (Aldus Brzezinski) en de EU is niet meer dan een vazalstaat. Na de val van de muur was de EU rijp voor het “Neo-Liberale Kapitalisme” wat ons nu vanuit “Keizer-rijk USA” wordt opgedrongen en wat ons continentale Rijnlandsmodel zal verdringen. Wat inhoudt:
 Systematische afbraak van het complete sociale zekerheidsstelsel.
 Eén markt die aangestuurd wordt door één grootmacht
 Opgelegde uniforme wetgeving in alle landen
 Angelsaksische (Anglo Amerika Model) werkgevers / werknemersverhoudingen
 Verpaupering en verloedering van onze samenleving (roofbouw-economie)

Duitsland het kernland van de EU
Kijken we naar het grootste EU-lid - de huidige Bundes Republiek Deutschland, dan kunnen we niet meer spreken over een soevereine staat. Immers, bij de hereniging van de BRD met de DDR werd bepaald dat:
Alle politieke besluiten van de BRD ondergeschikt zijn aan het oordeel van het bezettingscomité t.w. Polen, Frankrijk, Engeland, Rusland en de USA.
Alle vonnissen van alle rechtbanken in de BRD eveneens ondergeschikt zijn aan dit comité.
De BRD lid moet blijven van de EU, €uro en de NATO, aldus de grondwet die door het comité werd gedicteerd.
Charta 53 en 107 van het Handvest van de VN gelden niet voor de BRD. Deze 2 artikelen garanderen iedere lidstaat van de VN de soevereiniteit en bescherming in geval van bedreiging met oorlog door - of een inval van een mogendheid.
Journalisten werkend voor de Duitse main stream media moeten bij ede verklaren geen negatieve berichten te schrijven over de USA en Israël
Informeert men naar de omvang van Duitsland dan schijnen de grenzen van 1937 toch nog een rol te spelen. Er is immers GEEN vrede gesloten bij de hereniging van BRD en DDR. Vandaar dat Polen als lid is opgenomen in dit comité.
Ook in de laatste Grondwet van de BRD is in art 120 vastgelegd dat Duitsland de kosten van haar bezetting aan de bezettingsmachten moet afdragen, klik [hier]
De Bundesrepublik Deutschland is een bedrijf wat in Washington D.C. staat ingeschreven in het Handelregister, klik [hier] & zoek [HIER] naar pagina 17. Dat bedrijf heeft weer een filiaal in Frankfurt a.M. Klik [hier] een Finanzagentur dus. Voor hen die dit willen napluizen heb ik 1 tip. Er is onderscheid tussen de BRD VOOR en NA de hereniging. En tevens is er verschil de benaming als Deutsche Reich, en de “grote truc”, Duitsland in juridische zin of Duitsland “in spraakgebruik”
Bij de hereniging van West-Duitsland en de DDR is het juist de minister van BuZa Genscher geweest die het overeenkomen van een vredesverdrag geweigerd heeft. In feite is dus WO-2 volgens de Overeenkomst van Postdam nog niet afgelopen.

En wat ook zo vreemd is..
Vanuit een andere invalshoek wordt het bovenstaande verhaal bevestigd.
Immers....Kijk eens naar
Het Verdrag van Versailles
Het Nerobefehl van Adolf Hitler
Het Morgenthau Plan  (Wat trouwens voor akkoord geparafeerd was door de heren Roosevelt en Churchill maar wat door de generale staf van het USA-leger geweigerd is uit te voeren.)

Wie zich in deze 3 fenomenen een beetje verdiept zal zien dat het effect van deze plannen op Duitsland de zelfde uitwerking (zouden) hebben. N.l. het land omtoveren naar een slavenstaat op agrarische grondslag. Tellen we hierbij op dat Hitler naar alle waarschijnlijkheid geen zelfmoord gepleegd heeft maar met behulp van de CIA ontsnapt is naar Argentinië. De “dode Hitler” die men in Berlijn gevonden heeft was Gustav Weber. (de dubbelganger van Adolf) Ja, als we het zo bekijken dan is de “oplossing” zoals hierboven omschreven een bijzonder “humane variant”. (Of toch niet ?)

Hoe kunnen we deze constructie een vrede noemen en dit land als soeverein zien? Welnu, Dhr Brzezinski gaat er in zijn boek uitgebreid op in, en doet U haarfijn uit de doeken. Maar ze vormt wel het economische hart van de EU en dus leeft in feite de hele EU bij de USA in gijzeling.
Daarnaast is de EU GEEN instelling met een democratische besluitvorming. Alle besluiten, wetgeving etc worden genomen door de Europese Commissie. Deze Commissie is NIET gekozen maar wordt op een zeer ondoorzichtige manier samengesteld waarbij de Bilderbergconferentie de regels bepaalt. En als we vanuit die visie om ons heen kijken kunnen vandaag de dag zeggen dat Roosevelt met zijn NWO-gedachte ook redelijk in zijn plan geslaagd is....... of nog niet helemaal ???

Eigen schuld, dikke bult
Natuurlijk is het makkelijk om met de verwijtende wijsvinger richting USA en aanverwante instellingen te wijzen en daarbij vooral niet zelf voor de spiegel te gaan staan. Het zijn vooral prominenten van Nederlandse bodem geweest die naar hartelust met de USA gecollaboreerd hebben om van Europa een Amerikaans filiaalbedrijf te maken. Een aantal ontwikkelingen in de aanloop naar de huidige ruggengraatloze EU verdienen in dat licht enige aandacht.

Het was de Franse Charles de Gaulle die - koste wat het kost - het Engelse Paard van Troje buiten de toenmalige EEG wilde houden en een krachtig Europa voor ogen had waar de USA geen grip op zou krijgen. Het was onze Nederlandse Josef Luns die De Gaulle hierover te vuur en te zwaard bestreden heeft. Hij werd daarin van harte gesteund door de Nederlandse politiek & massa-media. Als dank voor zijn pro-Anglo-America houding werd hij beloond met een ere-baan als secretaris generaal bij de NATO.
Toen Charles de Gaulle de invloed van de USA binnen NATO te gortig werd stapte Frankrijk uit het politieke verband van dit bondgenootschap. Eindelijk iemand die zijn nek durfde uit te steken. Moet je niet denken dat Nederland hem daarin steunde... in tegendeel.
In de stroming waartoe deze site ook behoort, is de Bilderbergconferentie een zeer verdacht gebeuren. Het valt - naar normen en waarden in onze stroming - onder de noemer van sinistere gezelschappen. Welnu het was onze prins Bernhard die deze club oprichtte.
K.H. prinses  Beatrix behoort tot de permanente leden van dit dubieuze clubje gevaarlijke rijkaards. En velen van ons klootjesvolk staan met vlaggetjes langs de weg te zwaaien als ze langs komt.
De €uro.... Het was onze Gerrit Zalm, die bij de start van dit avontuur de Nederlandse spaarder 10 % armer maakte en de Duitse zo’n 20 %. Hij was één van de grote voorvechters van de €uro. Als beloning mocht onze Wim Duisenberg de eerste president van de ECB  worden. Zo’n positie krijg je niet als je tegen die munt bent.
Als de Nederlandse Luchtmacht nieuwe vliegtuigen nodig heeft kijken we niet naar de Europese markt maar zijn het steeds weer de Amerikanen die - al dan niet middels steekpenningen - met de order aan de haal gaan. En de JSF heeft in ons land al zijn eerste dode ! (een 2de Lockheedschandaal)

Het land wat over ons de baas is
De USA trekt haar bondgenoten ongevraagd in conflicten met landen met wie de overige leden geen onenigheid hebben. Afghanistan, Libië, Syrië, Oekraïne, Irak, en wie volgt ? 
De USA die zonder het groene licht van de VN het begrip "preventieve oorlog" introduceert, en deze op basis van valse voorwendselen begint. 
De USA die het Internationaal Gerechtshof ICJ niet erkent en landen die dit wel doen onder ongehoorde druk zet. 
De USA die haar arsenaal nucleaire wapens op "Trigger-allert" heeft staan, deze wapens vernieuwt - tegen alle gemaakte afspraken in - om zodoende de drempel voor inzet te verlagen. 
De USA is het land Amerika dat sinds 1776 bestaat en vanaf haar oprichting slechts 20 jaar niet bij oorlogen betrokken is geweest. 
De USA die aan defensie meer geld uitgeeft dan de rest van de wereld te samen en houdt verspreid over de aarde er honderden militaire bases op na. Landen die zich daardoor bedreigd voelen en daarop maatregelen nemen worden beschuldigd van het veroorzaken van een wapenwedloop. 
De USA die de "Economic Hitman" als geopolitiek- en strategisch middel inzet voor haar doelstellingen. 
Maar er schuilt nog een andere valstrik waar we niet blind voor mogen zijn. Die valstrik heeft het intermarium. Dit intermarium vormt een barricade tussen Duitsland (en indirect dus ook Nederland) en Rusland en wordt gevormd door NATO-landen vanaf de Baltische staten aan de Oostzee tot aan de Zwarte Zee. Op deze kaart kunt U zien dat de tekenaar er vanuit gaat dat ook Wit-Rusland evenals de Oekraïne zich van de Russische Federatie zal afscheiden. Welnu; het intermarium (de scheiding tussen Duitsland en Rusland) werd in het Verdrag van Versailles (1919) alleen gevormd door Polen. Polen was tijdens het interbellum de anti-Duitse & anti-Russische barricade tussen Duitsland en Rusland. Thans kan een teleurstellende verstandhouding tussen de rijke EU-landen en de “Intermarium-landen” ons West Europa verder dan ooit van Rusland verwijderen. Op gezag van de USA kunnen de Intermarium-landen de gas- en oliekranen van Rusland naar West Europa dichtdraaien en alle spoor & autowegen van en naar Rusland blokkeren. In de jaren ’30 verzuimde Engeland Polen te voorzien van hun militaire bases (meervoud dus). Op dit moment wordt de Oekraïne door de USA volgepropt met wapentuig en troepen van zowel de US-Army en Blackwater. Deze constructie kan heel spannende tijden in Europa opleveren waarmee onze zwakke EU-politici zich geen raad weten. 
Dit gevaar wordt zwaar onderschat!!!

Video bekijken ?   
Hiertegen actie ondernemen ?     
Youtube.htmlhttp://www.rijnlandmodel.nl/modellen/rijnland/algemeen.htm?menu=top&list=8000http://dejure.org/gesetze/GG/120.htmlhttp://www.manta.com/c/mmy36xw/bundesrepublik-deutschlandhttp://www.novertis.com/wp-content/uploads/2010/02/Beweis-Beispiele-Unternehmen-BRD.pdfhttp://www.deutsche-finanzagentur.de/startseite/http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Versailles_(1919)http://nl.wikipedia.org/wiki/Nero-bevelhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Morgenthau-planLektuur.htmlLektuur.htmlhttp://tst.greyfalcon.us/bizarre.htmhttps://www.youtube.com/watch?v=fk4duwh-wNQhttps://www.youtube.com/watch?v=fk4duwh-wNQhttps://www.youtube.com/watch?v=Voi2xiy0wXoPrint_bestanden.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=7GuIt9xELsMhttp://www.euroradicalen.eu/Soevereiniteit.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
AfghanistanAfghanistan.html
Baltische statenbaltische-staten.html
Coup Turkije
& Koerdistanturkije.html
Europa
India & Pakistanindia-pakistan.html
Irakirak.html
Iran 1953 tot hedeniran-israel.html
“Moslim”- geweldmoslimgeweld.html
Nigerianigeria.html
Noordpoolnoordpool.html
OekraïneOekraine.html
Saudi Arabië 
& de burensaudi-arabie.html
Syriësyrie.html
Verre Oostenverre-oosten.html
    
 
Beginpagina3de_Wereldoorlog.html
AfghanistanAfghanistan.html
Baltische statenbaltische-staten.html
Coup Turkije
& Koerdistanturkije.html
Europa
India & Pakistanindia-pakistan.html
Irakirak.html
Iran 1953 tot hedeniran-israel.html
“Moslim”- geweldmoslimgeweld.html
Nigerianigeria.html
Noordpoolnoordpool.html
OekraïneOekraine.html
Saudi Arabië 
& de burensaudi-arabie.html
Syriësyrie.html
Verre Oostenverre-oosten.html
    
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers