Sub-menu

(ex-)Brandhaarden

& Illegale oorlogen

 
 

De samenhang tussen de brandhaarden

als Afghanistan, Syrië, de Oekraïne, ISIS, Irak, Iran en zovele anderen.


 1. 1.Afghanistan

 2. 2.Baltische staten

 3. 3.China/Japan

 4. 4.Griekenland

 5. 5.Israel/Palestina

 6. 6.Irak

 7. 7.Iran

 8. 8.ISIS / (IS)

 1. 9.Koerdistan

 2. 10.Korea

 3. 11.Nigeria

 4. 12.Noordpool

 5. 13.Oekraïne

 6. 14.Pakistan/India

 7. 15.Saudi Arabië

 8. 16.Syrië1. Afghanistan


 1. 1.Voorgeschiedenis

 2. 2.Taliban: Ondankbare vriend.

 3. 3.NATO werktuig voor USA-doelen

 4. 4.Weer een opiumoorlog

 5. 5.Omsingeling Iran


Op de zelfde dag van 9/11 wist men te vertellen dat El Qaida achter de aanslag zat.

Wie is El Qaida ? Dat is een terreurorganisatie die juist door de USA zelve is opgezet, opgeleid, bewapend enz. enz. Ze is van Saoedische afkomst. En Bin Laden was de baas van deze rebellenclub.


1. Voorgeschiedenis

In de tijden van Leonid Brezhnev van de voormalige USSR werd in de bekken van de Kaspische zee een olievondst gedaan waarvan de Saoedi's een beetje bleek om hun neus werden. Ze vielen prompt van hun kamelen af. Zo veel, en van zo'n goede kwaliteit.  Pakken
we de landkaart erbij dan zien we dat die vindplaats heel ongunstig ligt als men deze olie wil verschepen voor de wereldhandel.

Voor dat doel moesten de Russen de medewerking van Afghanistan hebben en van Pakistan. Een pijpleiding door deze landen geeft een toegang naar open zee.

Zo werd er dus in Afghanistan door de USSR een communistisch bewind in het zadel geholpen en in Pakistan werd de familie Bhutto van stal gehaald voor het vormen van een regering.


Deze ontwikkelingen zouden dus een aanbieder op de oliemarkt opleveren van Sovjet-huize, wat zou betekenen dat het vermolmde communistische systeem van de USSR toch weer levenskansen zou krijgen.

Dat zag de USA niet zo zitten. En dus werden ze dikke vrienden met de later zo verfoeide Taliban en de Moedjahedien. Daarnaast werd Al Qaida opgezet. Dit alles met het doel om de USSR Afghanistan uit te werken.


Toen in de USSR Gorbatsjov een poos op het dossier Afghanistan zijn tanden had stuk gebeten gooide hij de handdoek in de ring en gaf zich dus gewonnen voor deze Amerikaanse druk. Intussen was er in Pakistan weer opnieuw een wisseling van de wacht die de USA wat gunstiger gestemd is.


2. Taliban: Ondankbare vriend.

Er kwam dus een Taliban-regering in Afghanistan. En juist daarvan verwachtte de USA de nodige dankbaarheid voor de geboden hulp. Welnu…. die dankbaarheid was maar betrekkelijk toen zij met Unocal-dochter CentGas (familie van Texaco) niet tot een akkoord konden komen over het aanleggen van een pijpleiding door hun land en de revenuen die er voor Afghanistan aan vast zouden zitten. 

De Taliban ging eens shoppen en kwam terecht bij Bridas Corporation een pijpleidingen-bedrijf in Argentinië maar dan wel voor 100 % eigendom van de Chinezen. Dat zou inhouden dat China de controle over de Russische olie-uitvoer zou krijgen. Een veel te bittere pil voor de USA.

Er moest dus naar een stok gezocht worden waarmee de Taliban geslagen kon worden. Welnu…. de CIA en andere bevriende organisaties zijn heel vindingrijk in dat soort dingen. De Taliban werd in de media in diskrediet gebracht, Al Qaida werd gekieteld net zo lang totdat zij de USA niet meer zo aardig vonden.

Het hele gebeuren wat aan 9/11 vooraf ging heeft sterke gelijkenissen met de Rijksdagbrand in 1933. Een inside job dus.


Al Qaida werd dus het kwaad - immers zij was nu de agressor - en dat moest bestreden worden. Onze toenmalige premier Balkenende zag er wel zijn voordelen in. Immers: Zijn broer had toen toevallig een leidinggevende functie heeft bij Tenaris een pijpleidingenbedrijf in de USA. Daarnaast wilde deze CDA politicus dat partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer de hoogste baan in de NATO zou krijgen. Nou…. daar viel met George W. Bush wel over te praten.


3. NATO werktuig voor USA-doelen

En zo kwam het dus dat Europese NATO-lidstaten mee helpen om het vuile werk in Afghanistan op te knappen voor de USA en daar als  kanonnenvlees mogen dienen voor US-belangen. Vanuit Afghanistan werden begerige blikken op Irak geworpen. Ooit deel- uitmakend van het Ottomaanse rijk. Aan het hoofd Saddam Hoessein die het aandurfde om zich voor de olie te laten betalen in €uro's en andere valuta…. zolang het maar geen US-Dollars waren. Een leuke grap die hij zwaar moest bezuren. Saddam is niet meer…. en in Irak is het een nog grotere chaos dan ooit te voren. En ook hier waren soldaten van NATO-lidstaten kanonnenvlees voor US-belangen.


4. Weer een Opiumoorlog ?

Heel vreemd dat NA het wegvallen van de Taliban-regering Afghanistan de grootste producent is geworden van papaver-producten als heroïne en opium.

Van 1836 tot 1842 en 1856 tot 1860 vochten de Britten met China 2 opiumoorlogen uit. De opzet was om China afhankelijk te maken van de opium die de Britten uiteraard leverden en daarmee China afhankelijk maakten van de Britse willekeur....

Een soort “Loverboys” die in het groot konden denken.... zo iets....

Na de inval van Anglo-Amerika is de papaverteelt in Afghanistan weer opgebloeid, meer als ooit te voren en staat de zgn “Gouden Driehoek” (Birma, Thailand) lager gerangschikt wat betreft de heroïne-export. De papaverteelt in Afghanistan dient voor de USA een 3-ledig doel.

 1. OpsommingstekenDoor export van opium naar Iran wordt dat land gedestabiliseerd.

 2. Zowel de heroïne als de opium brengen geld in het laatje van de CIA waarmee ze hun smerige klusjes kunnen financieren.

 3. De heroïne-export naar eigen land is onder controle van diezelfde CIA.


 1. 5.Omsingeling Iran

Afghanistan heeft een lange grens met Iran. Op de kaart is te zien dat de omsingeling van Iran door de USA (NATO) door het bezit van Afghanistan  compleet is. Op deze kaart is nl nog niet vermeld dat Azerbaijan een NATO lid is. Azerbaijan grenst in het noord-westen aan Iran. Blijft er nog een klein stukje grens over in het noorden van Iran die dan op haar beurt met Armenië deelt. Armenië is inmiddels ook bij Uncle Sam - de USA dus - voor economische hulp en militaire ondersteuning op schoot gaan zitten. Turkmenistan is eveneens ook sterk onder invloed komen te staan van Uncle Sam. Dit land sluit de ring om Iran. Moeten we het gek vinden dat Iran zich bedreigd voelt ?

Besef wel dat Iran beschikt over 10 % van de wereld-olievoorraad die in kwaliteit absolute koploper is. Iraanse olie is de meest ideale grondstof voor onze petro-chemische industrie. De USA wil 40 % van alle Iraanse oliebronnen terug hebben. Die waren aan de USA ooit kado gedaan door de Sjah van Perzië. Dit heerschap was door de CIA in het zadel geholpen. En ach... voor wat, hoort wat... toch ?


2.  Baltische staten
In dit gebied van 230 Km² ligt een Russische enclave Kaliningrad Oblast. Het voormalige Duitse Koningsberg wat ooit bij Oostpruisen hoorde. Ze vormt thans de enige ijsvrije haven voor de Russische marine in het westen van Europa. Dus strategisch van bijzonder belang. Gezien de vrij agressieve NATO-uitbreidingen - die in strijd zijn met alle gemaakte beloftes bij de hereniging BRD/DDR - is het vrij logisch dat de Russen een goed verdedigingsplan hebben voor dit stukje grondgebied. De massa-media maakt ons wijs dat: “De Baltische staten zich bedreigd voelen door Rusland en daarom moeten onze F16 gevechts-vliegtuigen daar naar toe.” Ja die moeten daar naartoe om de Letlanders en andere Balten gerust te stellen. Een beetje doorzichtig allemaal.. of niet soms?


3.  China/Japan De Senkaku-Eilanden vormen twistappel tussen Japan, China en Taiwan (Formosa). Ieder claimt het eigendom. Volgens het Defensie-bulletin Noventas een bron van een conflict waarbij de USA zich aan de kant van haar vazal-staat Japan schaart. En dus is deze kwestie een mogelijkheid voor de USA om vuurcontact met China te maken als dat zo in haar kraam van pas komt. Gewoon een kwestie van opstoken van Japan om op haar strepen te gaan staan en China tot domme agressie verleiden. Net zulke domme agressie als van Hitler, die voor een snelweg en een stad van 1893 Km² met 390.000 inwoners een conflict aanzwengelde dat wereldwijd zo’n 50 miljoen mensen het leven heeft gekost.


4.  Griekenland Een land wat de pers heeft gehaald met de €uro-moeilijkheden. De grootste investeringsbank te wereld - Goldman Sachs - gevestigd in de USA heeft in deze kwestie willens en wetens te kwader trouw gehandeld. We mogen ons afvragen Griekenland niet het doucheputje is waardoor onze koopkracht weggesluisd wordt naar de USA-economie. Immers: Nergens blijkt uit dat onze koopkracht-offers in de Griekse economie terecht komen. Daarnaast betekent een Grexit uit de €uro een vervreemding van Europa. Rusland zit als lachende derde overduidelijk op het vinkentouw. Zeker gezien de strategische ligging van Griekenland voor de Bosporus die de toegang naar de Zwarte Zee vormt. Verder zijn er tegenstellingen tussen Griekenland en mede-NATO-lid Turkije over de kwestie Cyprus. Het verleden heeft bewezen dat Griekenland gevoelig is voor a) het communisme, b) het fascisme en c) voor dictatuur. Bij een Grexit kan het zijn dat boevenbank Goldman Sachs stevig in eigen Amerikaanse voet heeft geschoten.


5.  Israel/Palestina Voor de Israëlisch/Palestijnse kwestie zijn de eerste stappen gezet door de Engelsen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gouden bergen beloven aan de Israëliërs  en van andermans leer (het Ottomaanse rijk) riemen snijden. Volgens het Faisal-Weizmann Akkoord lag er een vreedzame Joods-Arabische toekomst aan een goudgerande horizon als ze los zouden komen van de Ottomanen. Maar dat paste de Britten (BP en consorten) niet. Oorlog en trammelant
i.p.v. gouden bergen dus. Beide volken zijn in feite de dupe van de Britse politiek. Inmiddels zijn er meer partijen zich met dit conflict gaan bezighouden en is de zaak dermate gecompliceerd geworden dat de 2 partijen er samen niet meer uit kunnen komen. En dat was nu juist de Anglo-Amerikaanse bedoeling. Dat geeft ze macht.  Nu er gas en olie voor de kust van de Gazastrook is gevonden is een vreedzame oplossing nog verder weg dan ooit.


6.  Irak Een land met een wilde historie en olie in de grond. Olie die de hebzucht in Texas behoorlijk aanwakkerde zodanig dat papa en zoontje Bush daar graag voor oorlog willen voeren. De neus van Pinoccio kon er goed van groeien. Leugens over Irakese soldaten die zich vergrepen aan de baby’s in Koeweit en de couveuses gingen stelen, en dan waren het weer massa- vernietigingswapens die onder het bed van Saddam Hoessein zouden liggen. Ook werd het zo door de Britten beproefde hongerwapen ingezet tegen Irak, waarvan niet Saddam himself maar het volk de dupe werd. En dat volk moest dan Saddam opknopen zodat Shell, BP, Chevron e.a. de baas kunnen worden in dit land. Het liep een beetje anders. Vermoedelijk zal menige Irakees met enige weemoed terug- denken aan verhalen van opa en oma over de tijden van weleer toen ze nog bij het Ottomaanse rijk hoorden. Maar ja... dan hebben we nog de Heartland Theory hè... die speelt natuurlijk de hoofdrol in deze regio.


7.  Iran Hoe bestaat het: Een land wat in de moderne geschiedenis nog nooit enige agressie getoond heeft, steeds weer het slachtoffer is geweest van de hebzuchtige olieboeren als BP, Shell en zovele anderen, wordt zomaar als “de as van het kwaad” bestempeld en westerse politici handelen daar heel slaafs naar. En daar komt een verschil van inzicht naar boven tussen de stroming binnen de Republikeinse Partij en de Democraten in de USA. In de Heartland Theory (die meer in de lijn ligt van de Democraten) past een toenadering naar Iran om Rusland nog verder in een hoek te drijven. (Zie de vertaling van Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. [Klik hier]  Zie onderaan de pagina). En anderzijds denken de Republikeinen daar deels anders over. Zij willen - kosten wat het kost - olie voor Dollars + een onderwerping van de olieregio. Dit gecombineerd met een sterk pro-Israël standpunt krijg je automatisch de ayatollahs als een katten in de gordijnen. Wel heeft Iran verkeerde vriendjes aan de Israëlische grens (Hezbollah) die hun hoofdsponsor (Iran) weleens sterk in verlegenheid kunnen gaan brengen en tot militair ingrijpen kunnen dwingen. Maar dat soort dingen gebeuren pas als dat bij Anglo-Amerika in de kraam past. Niet eerder.


8.  ISIS / (IS) Een leger van Islamitische wildebrassen die nergens voor terugdeinzen. Menige tegenstander van hen kan het hoofd er niet meer bij houden en wordt door hen een koppie kleiner gemaakt. Opgezet, getraind en bewapend door de USA. Merkwaardig hè, dat ze zich nog niet in Israël hebben vertoond, waar zoveel Palestijnen wonen die ook wel iets voor een Islamitische Staat voelen. (dat is een doordenker) Ze zijn opgericht om zogenaamd Assad van Syrië van zijn stoel te jagen en meer van dat soort klusjes. ISIS wordt ingezet om een gigantische vluchtelingenstroom opgang te brengen en daarmee Europa te destabiliseren. En daar slagen ze aardig in. Vooral met de EU-politici die we nu hebben. Rotzooi en onbegrip in Europa geeft Anglo-Amerika vrijspel om hun Heartland Theory plannen nog verder door te drukken. Als het boevenduo Saoedi Arabië en Anglo-Amerika de geld- en wapenkraan dichtdraait, is het feest voor ISIS voorbij.. zo simpel is het. Maar nee, Europa moet soldaten sturen om tegen ISIS te vechten. Da’s goed voor de economie... ik bedoel de wapenindustrie.


9.  Koerdistan Ook voor een groot deel een uitvinding van de Britten. Het zelfde recept als bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. Veel beloven (een vrij Koerdistan) en weinig geven doen ook de Britten in vreugde leven. Lees het verhaal maar eens over de Koerdische leider Mahmud Barzanji en U weet meteen wie verantwoordelijk zijn voor het bloedbad wat onder de Armeniërs is aangericht. Daar waar de Britten zijn geweest ziet men altijd het zelfde spoor van verdeel en heers. Grenzen door volken die bij elkaar horen en grenzen om volken die nog een appeltje met elkaar te schillen krijgen. Zo ook de Koerden. Ook hier weer een bron van vluchtelingen die uiteraard eveneens niet in de USA of in het British Empire welkom zijn. Nee, laat dat de EU (continentaal) maar uitzoeken.


10. Korea Wie denkt dat het "vrije" Westen naar een hereniging streeft van het Koreaanse volk, wat daar zo naar verlangt, slaat de plank volledig mis. Het lezen van "Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft" (voor te Nederlandse vertaling klik [hier] en zie onderaan de pagina.) zal U spoedig op andere gedachten brengen. De verdeling van Korea hoort bij de voltooiing van het plan volgens the Heartland Theory. Immers zolang de politici van Noord- en Zuid Korea elkaar vijandig gezind blijven is er een geweldig excuus om een Amerikaanse legermacht in Zuid Korea op de been te houden. Een hereniging van dit land kan alleen met de goedkeuring en de zegen van China. En China zal daarvoor absoluut de eis stellen dat de USA uit Zuid-Korea kan ophoepelen. Immers Zuid-Korea en Japan dienen als de militaire springplank voor de onderwerping van het Euro-Aziatische continent vanuit het Oosten. Met China als de hoofdprijs. Ook de Chinezen hebben dat boek allang gelezen. De zaak wordt nog gecompliceerder door de ingeprente angst van de Koreanen voor Japan. Net zoals wij Europeanen bang gemaakt moeten worden voor de "oorlogszuchtige Duitsers". Ook de Koreanen zijn kennelijk vergeten dat het vergrijpen aan hun land door Japan in de eerste instantie gebeurde met de goedkeuring van de Britten in ruil voor deelname aan de Eerste Wereldoorlog aan Geallieerde kant, wel te verstaan. Ook de oorlog in Vietnam moet in dit kader bezien worden.


11. Nigeria Het land is volgens het Defensie Bulletin Noventas een conflict-haard. Welnu; inderdaad zijn in vroegere tijden de Britse kolonialen langs geweest en dus…. Inderdaad, U raadt het al… Weer verschillende volken binnen 1 landsgrens samengevoegd tot 1 staat. Het concept voor herrie in de tent. Nigeria heeft redelijk wat grondstoffen, hierbij moet U denken aan steenkool van excellente kwaliteit, ijzererts, uranium, lood, tin, kali, marmer en een aantal andere delfstoffen. Dit zijn de stoffen die in winbare hoeveelheden voorkomen. Door de grote vraag naar aardolie zijn sommige steenkoolmijnen stil gelegd. Het land is de 6de olieleverancier op de wereldranglijst. En het valt niet te ontkennen dat het land zo corrupt is als de neten. Van niet te onderschatten strategische waarde is het zeer uitgebreide criminele netwerk wat het land, in ieder land in Europa, onderhoudt. Criminaliteit in alle denkbare vormen. En op dat  soort bevriende naties moet je in de wereldpolitiek natuurlijk zuinig zijn. Wil je de baas zijn over het Continent Europa dan moet je natuurlijk een dikke vinger in de pap hebben, zowel in de bovenwereld als in de onderwereld. Verder wordt er rijkelijk geëxperimenteerd met een staatsvorm volgens de Sharia. Voor wereldpolitici is het natuurlijk fijn om te weten of zo'n staatsinrichting en grondwet ook daadwerkelijk wel of niet functioneert. Vooral als je via de achterdeur (Saoedi Arabië) nog steeds vriendjes met ISIS bent.


Inleiding
Heartland
Theory
12. Noordpool Dit plaatje zegt wel weer genoeg, denk ik zo. Niet zo heel gek dus dat Defensie Bulletin Noventas het een bron van conflicten noemt. Een stukje grens tussen NATO-lid Noorwegen en Rusland is een punt van discussie. En vooral als we dezelfde boortechniek van olie-maatschappij ELF (Frans) die ze in Koeweit toepaste voor ogen nemen kan het daar spannend worden. Dat was een kwestie van de boor een beetje scheef houden en dan onder de grens door in andermans gebied gaan olie-tappen. Ja, die olie-bobo’s zijn tegenwoordig tot alles in staat. Het moet die heren wel een prettig gevoel geven dat wanneer ze tegen de lamp lopen met hun praktijken altijd nog de politiek met een leger achter zich hebben, die onder de valse vlag van Democratie altijd wel bereid zijn een robbertje te vechten.


Inleiding
13. Oekraïne Daar valt wel het e.e.a. over te zeggen. Volgens Brzezinski in zijn boek "Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft" (voor te Nederlandse vertaling klik [hier] en zie onderaan de pagina.) is de Oekraïne een geo-politiek schanierpunt waarmee de hele Heartland Theory valt of staat. Ook zijn de olie-bobo’s vooral in het oosten van dat land actief. Dan wordt er een smerig spel gespeeld over neer geschoten vliegtuig waarin ene Mark Mussert en een Frans Blokzijl zo’n merkwaardige rol spelen. Die zoeken naar stenen en gooien daar ook weer mee. Het had zo mooi kunnen zijn: Een goed functionerende EU met een een handels- & vriendschapsverdrag met de Oekraïne en de Russische Federatie. Jammer dat we van die overzeese “vrienden” hebben voor wie zo’n samenwerking met het Oosten weer net een brug te ver is.


Heartland
Theory
14. Pakistan/India Ook weer zo’n product uit het koloniale verleden van de Britten. Het zelfde concept als bij al hun voormalige koloniën. Een Volk scheiden die bij elkaar hoort, en volken samenvoegen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. De provincie Kashmir is de grootste twistappel tussen deze landen. Nu doet zich te fenomeen voor dat India economisch keihard aan het groeien is. De Pakistanen zien dat met lede ogen aan en in de logische lijn van de verwachtingen kan het zijn dat de Pakistani op dat succes willen meeliften. Dat betekent dat zij waarschijnlijk mee gaan doen in de Shanghai Cooperation Organisation wat hun Amerikaanse “vrienden” niet zo leuk zullen vinden. Ja, dat kan nog spannend worden in die regio. India beschikt over atoomwapens en dankzij Urenco in Nederland heeft Pakistan ook zo’n mega-knaller. En dan te bedenken dat de neo-cons in de USA niets liever willen dan alle Moslims, Boeddhisten en Hindoes in die regio uit te moorden voordat hun Messias komt. Dan hebben ze in die regio heel wat werk te verzetten. Inderdaad... dan kunnen we wel spreken over een conflicthaard.


Inleiding
15. Saudi Arabië Het was tijdens de Eerste Wereldoorlog dat de Britten en de Amerikanen de familie Faisal in het zadel hielpen. Het land beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, maar de kwaliteit daarvan haalt het voor de chemische industrie niet bij de olie van Iran. Hoewel het land super streng is in de Islamitische leer is er geen spoor van enig verzet te vinden. (dat zeggen ze) En dat maakt de zaak verdacht. Zelf in Europa Islamitische scholen financieren die vaak in opspraak komen voor haatzaai-toestanden, financieel wanbeheer, El Qaida sponsoren, ISIS sponsoren en dan nog de grootste vriend van de USA zijn. Die zelfde USA die haar olie voor een groot deel met wapens betaalt. Het land is druk in de weer met het opzetten van een anti-Iran-coalitie omdat ze niets voelen voor de zienswijze van de ayatollahs, ze liggen overhoop met de rebellen in Jemen omdat die het juist wel met de ayatollahs eens zijn. En de USA & de Nederlandse politici vinden dat prachtig. Nog meer vluchtelingen die natuurlijk niet in de USA of Engeland welkom zijn.


Heartland
Theory
16. Syrië Ook dit land is weer het zelfde slachtoffer van de befaamde Britse Formule van verdeel en heers. Vooral nu er olie en gas in de grond zit, Iran een voet tussen de deur heeft, op een knooppunt ligt van gas- & oliepijplijnen is het natuurlijk een mikpunt van de “Democratie-bezorgers” als de USA & Partners die daar “spontane” opstanden organiseren tegen Assad. Assad kan wel geen lieverdje zijn maar is toevallig wel gekozen door het volk. Poetin vindt het verjagen van Assad niet zo’n geslaagd idee en speelt een spelletje schaak met het westen. Jammer dat dit soort zaken altijd ten koste van de burger bevolking gaat. En nu wil het westen ISIS bestrijden omdat die een beetje te brutaal worden en hebben ze daar toch weer Assad voor nodig. Apart hè, ... heel apart.
 

Lees verder op:

Gevangen Europa3de_Wereldoorlog.html
Nine Eleven (9/11)Heartland-theory.html
Agenda
BilderbergconferentieEuropa.html
Oorlogsmotieven
USANine_eleven_%289_11%29.html

Handelsoorlog & Escalatie tot WO3Bilderbergconferentie.html
 
BeginpaginaOorlogsmotieven.html
 
AfghanistanHandelsoorlog.html
  
 
Baltische staten3de_Wereldoorlog.html
Coup Turkije
& KoerdistanAfghanistan.html
Europabaltische-staten.html
India & Pakistanturkije.html
IrakEuropa.html
Iran 1953 tot hedenindia-pakistan.html
“Moslim”- geweldirak.html
Nigeriairan-israel.html
Noordpoolmoslimgeweld.html
Oekraïnenigeria.html
Saudi Arabië 
& de burennoordpool.html
SyriëOekraine.html
Verre Oostensaudi-arabie.html
Syriësyrie.html
Verre Oostenverre-oosten.html
    
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers