Afghanistan

Afghanistan

 
 
Afghanistan


 1. 1.Voorgeschiedenis

 2. 2.Taliban: Ondankbare vriend.

 3. 3.NATO werktuig voor USA-doelen

 4. 4.Weer een opiumoorlog

 5. 5.Omsingeling Iran

 6. 6.Sex-reisjes voor politici

 7. 7.Een vraag aan U


Op de zelfde dag van 9/11 wist men te vertellen dat El Qaida achter de aanslag zat.

Wie is El Qaida ? Dat is een terreurorganisatie die juist door de USA zelve is opgezet, opgeleid, bewapend enz. enz. Ze is van Saoedische afkomst. En Bin Laden was de baas van deze rebellenclub.


1. Voorgeschiedenis

In de tijden van Leonid Brezhnev van de voormalige USSR werd in de bekken van de Kaspische zee een olievondst gedaan waarvan de Saoedi's een beetje bleek om hun neus werden. Ze vielen prompt van hun kamelen af. Zo veel, en van zo'n goede kwaliteit.  Pakken
Pijplijn afghanistan
we de landkaart erbij dan zien we dat die vindplaats heel ongunstig ligt als men deze olie wil verschepen voor de wereldhandel.

Voor dat doel moesten de Russen de medewerking van Afghanistan hebben en van Pakistan. Een pijpleiding door deze landen geeft een toegang naar open zee.

Zo werd er dus in Afghanistan door de USSR een communistisch bewind in het zadel geholpen en in Pakistan werd de familie Bhutto van stal gehaald voor het vormen van een regering.


Deze ontwikkelingen zouden dus een aanbieder op de oliemarkt opleveren van Sovjet-huize, wat zou betekenen dat het vermolmde communistische systeem van de USSR toch weer levenskansen zou krijgen.

Dat zag de USA niet zo zitten. En dus werden ze dikke vrienden met de later zo verfoeide Taliban en de Moedjahedien. Daarnaast werd Al Qaida opgezet. Dit alles met het doel om de USSR Afghanistan uit te werken.


Toen in de USSR Gorbatsjov een poos op het dossier Afghanistan zijn tanden had stuk gebeten gooide hij de handdoek in de ring en gaf zich dus gewonnen voor deze Amerikaanse druk. Intussen was er in Pakistan weer opnieuw een wisseling van de wacht die de USA wat gunstiger gestemd is.


2. Taliban: Ondankbare vriend.

Er kwam dus een Taliban-regering in Afghanistan. En juist daarvan verwachtte de USA de nodige dankbaarheid voor de geboden hulp. Welnu…. die dankbaarheid was maar betrekkelijk toen zij met Unocal-dochter CentGas (familie van Texaco) niet tot een akkoord konden komen over het aanleggen van een pijpleiding door hun land en de revenuen die er voor Afghanistan aan vast zouden zitten. 

De Taliban ging eens shoppen en kwam terecht bij Bridas Corporation een pijpleidingen-bedrijf in Argentinië maar dan wel voor 100 % eigendom van de Chinezen. Dat zou inhouden dat China de controle over de Russische olie-uitvoer zou krijgen. Een veel te bittere pil voor de USA.

Er moest dus naar een stok gezocht worden waarmee de Taliban geslagen kon worden. Welnu…. de CIA en andere bevriende organisaties zijn heel vindingrijk in dat soort dingen. De Taliban werd in de media in diskrediet gebracht, Al Qaida werd gekieteld net zo lang totdat zij de USA niet meer zo aardig vonden.

Het hele gebeuren wat aan 9/11 vooraf ging heeft sterke gelijkenissen met de Rijksdagbrand in 1933. Een inside job dus.


Al Qaida werd dus het kwaad - immers zij was nu de agressor - en dat moest bestreden worden. Onze toenmalige premier Balkenende zag er wel zijn voordelen in. Immers: Zijn broer had toen toevallig een leidinggevende functie heeft bij Tenaris een pijpleidingenbedrijf in de USA. Daarnaast wilde deze CDA politicus dat partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer de hoogste baan in de NATO zou krijgen. Nou…. daar viel met George W. Bush wel over te praten.


3. NATO werktuig voor USA-doelen

En zo kwam het dus dat Europese NATO-lidstaten mee helpen om het vuile werk in Afghanistan op te knappen voor de USA en daar als  kanonnenvlees mogen dienen voor US-belangen. Vanuit Afghanistan werden begerige blikken op Irak geworpen. Ooit deel- uitmakend van het Ottomaanse rijk. Aan het hoofd Saddam Hoessein die het aandurfde om zich voor de olie te laten betalen in €uro's en andere valuta…. zolang het maar geen US-Dollars waren. Een leuke grap die hij zwaar moest bezuren. Saddam is niet meer…. en in Irak is het een nog grotere chaos dan ooit te voren. En ook hier waren soldaten van NATO-lidstaten kanonnenvlees voor US-belangen.


4. Weer een Opiumoorlog ?

Opiumoorlog
Heel vreemd dat NA het wegvallen van de Taliban-regering Afghanistan de grootste producent is geworden van papaver-producten als heroïne en opium.

Van 1836 tot 1842 en 1856 tot 1860 vochten de Britten met China 2 opiumoorlogen uit. De opzet was om China afhankelijk te maken van de opium die de Britten uiteraard leverden en daarmee China afhankelijk maakten van de Britse willekeur....

Een soort “Loverboys” die in het groot konden denken.... zo iets....

Na de inval van Anglo-Amerika is de papaverteelt in Afghanistan weer opgebloeid, meer als ooit te voren en staat de zgn “Gouden Driehoek” (Birma, Thailand) lager gerangschikt wat betreft de heroïne-export. De papaverteelt in Afghanistan dient voor de USA een 3-ledig doel. Door export van opium naar Iran wordt dat land gedestabiliseerd.

 1. xZowel de heroïne als de opium brengen geld in het laatje van de CIA waarmee ze hun smerige klusjes kunnen financieren.

 2. Jaap de hoop scheffer
  omsingeling IranDe heroïne-export naar eigen land is onder controle van diezelfde CIA.
 3. pedo netwerkEn uiteraard heeft de farmaceutische industrie ook belangen. Waar moet je anders morfine van maken?

En dan hebben we “onze” Jaap de Hoop Scheffer die als secretaris generaal van de NATO zelfs 10 kg heroïne in zijn diplomatieke bagage meenam naar Brussel. (aldus auteur Gregg Hallet). Waar de NATO al mee bezig is......De maskers van langzaam af.


 1. 5.Omsingeling Iran

x
Afghanistan heeft een lange grens met Iran. Op de kaart is te zien dat de omsingeling van Iran door de USA (NATO) door het bezit van Afghanistan  compleet is. Op deze kaart is nl nog niet vermeld dat Azerbaijan een NATO lid is. Azerbaijan grenst in het noord-westen aan Iran. Blijft er nog een klein stukje grens over in het noorden van Iran die dan op haar beurt met Armenië deelt. Armenië is inmiddels ook bij Uncle Sam - de USA dus - voor economische hulp en militaire ondersteuning op schoot gaan zitten. Turkmenistan is eveneens ook sterk onder invloed komen te staan van Uncle Sam. Dit land sluit de ring om Iran. Moeten we het gek vinden dat Iran zich bedreigd voelt ?

Besef wel dat Iran beschikt over 10 % van de wereld-olievoorraad die in kwaliteit absolute koploper is. Iraanse olie is de meest ideale grondstof voor onze petro-chemische industrie. De USA wil 40 % van alle Iraanse oliebronnen terug hebben. Die waren aan de USA ooit kado gedaan door de Sjah van Perzië. Dit heerschap was door de CIA in het zadel geholpen. En ach... voor wat, hoort wat... toch ?


6.  Kindersex-trips voor politici ?

x
Wie op Google zoekt naar pedo-Rutte krijgt 135.000 hints. Lang niet allemaal “Bingo” maar toch... Na enig doorzoeken krijgt men toch wel een beeld van de combinatie politiek en kindermisbruik. Vooral als we naar de naam Joris Demmink op zoek gaan wordt die koppeling helemaal duidelijk. Als het allemaal leugens zouden zijn, dan was er allang middels de rechter ingegrepen wegens smaad, laster en belediging. Wie op pedofielen-groen links Google raadpleegt weet dan meteen waarom deze partij voor de verlenging van de F16-missies in de Tweede kamer heeft gestemd. P.S. Onze militaire aanwezigheid aldaar is ZONDER mandaad van de VN en dus een oorlogsmisdrijf.7.   Een vraag aan U

x
Hoe zou U het vinden als Afghaanse legervoertuigen door uw woonplaats zouden rijden?

Hoe zou U het vinden als Afghaanse militairen U op straat aanhouden, controleren en fouilleren, uw huis doorzoeken, meenemen voor een verhoor ? Hoe noemt U mensen die dan daar tegen op zouden treden ? Maar waarom noemen we de Taliban dan “terroristen”?  Die mensen wonen daar al honderden jaren. Wat hebben we daar te zoeken ? Op basis waarvan ? Wie gaf ons het recht ? Waar is het VN-mandaat?

Oh, dat is er niet... Dan praten we over een illegale oorlog en dus zijn de verantwoordelijke politieke leiders oorlogsmisdadigers, die toch met een meerderheid gekozen en na de aanval op Afghanistan weer herkozen zijn in ruil voor verkiezingsbeloftes waarvan we vooraf weten dat die na de verkiezingen niets meer waard zijn. Hoezo beelden wij onszelf in dat we “onschuldige burgers” zijn.....???

 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
x

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
xLektuur.html
xContact.html
 
x3de_Wereldoorlog.html
xHeartland-theory.html
xNine_eleven_%289_11%29.html
xnato.html
x

xbaltische-staten.html
xturkije.html
xindia-pakistan.html
xmoslimgeweld.html
xnoordpool.html
  
xverre-oosten.html
xEuropa.html
xMiddenoosten.html
xOns-europa.html
xStilzitten-en-nietsdoen.html
  
xGeo-politieke-strategie.html
xOekraine-mh17.html
xBilderbergconferentie.html
xOorlogsmotieven.html
xHandelsoorlog.html

xcomplotdenkers.html
xfile://localhost/Users/willem/Sites/wo3/Youtube.html
xhttp://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
LectuurLektuur.html
ContactContact.html
 
 
De site Derde-Wereldoorlog.nl is een initiatief van Willem Zweers