Een Derde Wereldoorlog: Een gevaar of bangmakerij ?

 De Derde Wereldoorlog


 1. 1.Het voorspel en de uitkomsten

 2. 2.Meningen / opinies

 3. 3.Alerte groeperingen


Is de Derde Wereldoorlog een manifeste bedreiging voor nu en in de nabije toekomst?

Het is een moeilijke vraag. En dus is het antwoord moeilijk te geven.


Het zijn o.a. deze factoren die het voor ieder individu bepalen dat men denkt in de trant van: “Allemaal onzin” oplopend t/m “morgen bouw ik mijn atoombunker”.

Alle varianten daar tussenin zijn mogelijk.


1. Het voorspel en de uitkomsten

Als we het over de 3de Wereldoorlog hebben dan lijkt het logisch dat we ook het e.e.a. afweten van de 1-ste en de 2-de Wereldoorlog.

Immers: Een Derde Wereldoorlog zou weleens het vervolg kunnen zijn van de 2 vorige wereldoorlogen.


Deze beide oorlogen hebben een aantal overeenkomsten:

 1. OpsommingstekenZe kwamen tot stand zonder enige democratische besluitvorming.

 2. OpsommingstekenDe main-stream-media werd door de politiek gemanipuleerd.

 3. OpsommingstekenEr ging een geheim diplomatiek steekspel aan vooraf.

 4. derde wereldoorlogDe “blanco checks” die de naties aan elkaar gaven werkten drempelverlagend om een conflict te riskeren.

 5. Derde WereldoorlogDe waarde van een mensenleven was nog minder als dat van een strontvlieg.

 6. OpsommingstekenHet beëindigen van beide werelddrama’s gaven Anglo-Amerika meer macht

 7. OpsommingstekenBeide oorlogen eindigden op een manier die stinkt en rammelt van alle kanten.


2. Meningen / opinies

Hoe men individueel tegen deze materie aankijkt hangt veel van:

 1. Opsommingsteken De politieke voorkeur

 2. Opsommingsteken Kennis van de geschiedenis

 3. Opsommingsteken Kennis over de internationale betrekkingen

 4. Opsommingsteken Meer weten over economische verhoudingen

 5. Opsommingsteken En uiteraard de eigen belevingswereld in religieus / spiritueel opzicht


3. Alerte groeperingen

Als U op internet naar het fenomeen 3-de Wereldoorlog gaat zoeken, komt U naast deze site, meningen tegen vanuit diverse stromingen die het in die zin met elkaar eens zijn dat we, thans meer dan ooit, in een risico-volle tijd leven. In ieder geval tijden waarin de macht over de wereld-economie en politiek, desnoods met geweld, steeds verder gecentraliseerd wordt.


Wat betreft die stromingen valt de denken aan:

 1. OpsommingstekenEvangelische groeperingen

 2. OpsommingstekenJehova-getuigen

 3. OpsommingstekenCommunisten / Marxisten 

 4. OpsommingstekenNeonazi's of zij die ongevraagd dat stempel opgedrukt krijgen

 5. OpsommingstekenSommige New Age - kringen

 6. OpsommingstekenIslamitische groeperingen

 7. OpsommingstekenComplot-denkers

 8. OpsommingstekenDe voorspellingen van Albert Pike in 1871

 9. Opsommingstekenen anderen


En iedere stroming weet de verwijtende wijsvinger wel een bepaalde groepering als schuldige aan te wijzen. Doorgaans is dat de USA en/of de krachten die van daaruit “aan de touwtjes trekken“ 

Moeten we al die stromingen die rekening houden met een 3-de wereldoorlog dan voor gek verklaren ? Of is er werkelijk iets aan de hand ?

We zullen de diverse aspecten rond dit thema op deze site nader onder de loep nemen.